Nyhet | 2013-03-26 | 14:55

Vattenfalls hållbarhetsarbete på rätt väg

Det återstår en del arbete innan Vattenfall kan säga sig vara ett hållbart företag fullt ut. Men ambitionen är att bli det genom ständiga förbättringar. Processen följs och mäts i hållbarhetsrapporten som publicerats på tisdagen i samband med årsredovisningen.

I hållbarhetsrapporten som nu för första gången presenteras som en del av årsredovisningen går det att följa utvecklingen för Vattenfalls hållbarhetsarbete. Hållbarhetschef Åsa Pettersson förklarar att Vattenfall tar ansvar för ständiga förbättringar inom sju områden: miljö, affärsetik, korruptionsbekämpning, mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, mångfald och jämställdhet.

Under 2012 släppte Vattenfall ut 85 miljoner koldioxid jämfört med 89 miljoner ton året innan. Utsläppen beräknas dock öka under 2013.
– Det beror på att Vattenfall tar nya fossila produktionsanläggningar i bruk i år. Men vi har ett absolut mål om att vi till 2020 ska ha sänkt våra koldioxidutsläpp till 65 miljoner ton. Det innebär att vi måste fortsätta se över vår produktionsportfölj och att vi ska samelda mer med biomassa där det är möjligt. För att vi ska kunna bli ett hållbart företag måste vi definitivt ställa om vår produktionsportfölj, säger Åsa Pettersson.

Påverkan på miljön

All energiproduktion innebär en påverkan på miljön. Hälften av Vattenfalls produktionsportfölj är fossil.
- Vi är medvetna om att detta är en stor utmaning. Därför har Vattenfall ett stort ansvar att arbeta med hållbarhetsfrågor och har som strategi att leverera hållbar produktion och distribution genom att ställa om produktionsportföljen till mindre koldioxid och mer förnybart. Vattenfall ska även möjliggöra för kunder att konsumera el och värme på ett hållbart sätt genom att leverera smarta energilösningar. Företaget ska även uppnå ett hållbart resultat vilket är en förutsättning för att Vattenfall ska kunna investera i mer förnybara och smarta energilösningar.

Snabbare än marknaden

För att ställa om produktionsportföljen har Vattenfall ytterligare ett hållbarhetsmål om att företaget ska växa genom nyinvesteringar inom förnybar produktion med snabbare tillväxttakt jämfört med marknaden i norra och nordvästra Europa. Målet kommer att följas upp först 2014 eftersom målet antogs i slutet av 2012, men i hållbarhetsrapporten kan man såklart utläsa hur stor företagets produktion av förnybart är.

Varför har inte Vattenfall ett absolut mål för tillväxter inom förnybart?

- Marknaden förändras hela tiden vilket kan påverka våra mål. Jag tänker till exempel på att vi hade räknat med att CCS-tekniken skulle ha stor betydelse för vårt arbete med att nå utsläppsmålet på 65 miljoner ton CO2. Vad gäller tillväxten inom förnybart vill vi i stället jämföra oss relativt med andra aktörer på tio utvalda marknader i Europa, förklarar Åsa Pettersson.

Fakta hållbarhetsmål

På en extra bolagsstämma den 28 november 2012 presenterade Vattenfall bolagets nya hållbarhetsmål:

  • Vattenfall ska minska sina koldioxidutsläpp till 65 miljoner ton i absoluta utsläpp till 2020. 
  • Vattenfalls tillväxttakt inom förnybar energi ska vara högre än den genomsnittliga tillväxttakten för de marknader bolaget verkar på i norra Europa. Detta mäts årligen med början 2014.
  • Kvantitativa mål på energieffektivisering – såväl internt som externt – ska sättas.

Resultatrapport 2012 enligt GRI (engelsk pdf, 3 MB)

För mer information kontakta:
Åsa Pettersson, hållbarhetschef
Mobil: +46 70 388 50 84

Robert Pletzin, pressekreterare
Mobil: +46 72 516 86 06

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10
Press