Nyhet | 2009-07-08 | 14:24

Vattenfalls hållbarhetsredovisning 2008 nu på svenska

Vattenfall publicerar varje år en hållbarhetsredovisning i enlighet med riktlinjerna från GRI (Global Reporting Initiative). Informationen i hållbarhetsredovisningen ger allmänheten möjlighet att undersöka hur väl vi har uppfyllt samhällets förväntningar så att våra prestationer kan bedömas ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Hållbarhetsredovisningen, som nu kommit ut även på svenska, omfattar tre delar: 1. Vad vi vill Vårt engagemang för en hållbar utveckling, vårt ansvar och vår vision för vårt hållbarhetsarbete. vf_csr_08_se_090615-12. Vad vi gör Vårt arbete med våra fem strategiska ambitioner för att bidra till en hållbar utveckling i samhället genom operativa och strategiska åtgärder samt kombinerat med forskning och utveckling. För varje strategisk ambition presenterar vi även ett exempel på hur vi arbetar för att uppfylla ambitionen. 3. Vad vi har åstadkommit Vattenfalls miljömässiga, sociala och ekonomiska prestationer rapporterade inom ramen för det globala redovisningsinitiativet (GRI).   Rapporten finns även att ladda ner som PDF på finska, danska, polska och tyska samt koncernspråket engelska.