Nyhet | 2010-09-06 | 16:30

Vattenfalls hantering av strömavbrott får gott betyg

Kunderna är mycket nöjda med Vattenfalls hantering vid strömavbrott. Det visar en nyligen genomförd gemensam kundundersökning för Vattenfalls affärsenheter Distribution, Kundservice och Services. [caption id="attachment_7562" align="alignright" width="216" caption="Per Harrby, chef för Vattenfalls driftverksamhet i Sverige"][/caption] – Det är otroligt roligt att vi fått så glädjande siffror. Det visar att samarbetet mellan Distribution, Kundservice och Services förbättras hela tiden, säger Per Harrby, chef för Vattenfalls riftverksamhet i Sverige. Motsvarande undersökning har under flera år tillämpats i den finska verksamheten, men har sedan 2009 riktats även till kunder i Sverige. Undersökningen görs en gång varje kvartal. – Utvärderingen av resultatet sker varje gång tillsammans med våra kollegor i Finland och ger oss möjlighet till värdefullt erfarenhetsutbyte, säger Per Harrby. Utmärkt betyg Inom samtliga undersökningsområden har kunderna gett betyget bra till utmärkt. Betyget utmärkt fick området service attityd där kunderna kommit i kontakt med en montör. – Vi har höga ambitioner för att minska avbrottstiderna. Vi måste också förbättra vår förmåga att ge kunderna information om hur lång reparationstiden kommer att bli. Kunder som har fått kontakt med en montör på plats är förståligt mer positiva än övriga, säger Per Harrby. Annat som utmärker sig är att det inte finns ett enda område som är "under" tillfredsställande. Ingen av Vattenfalls kunder har valt undermålig (poor) som betyg på något område. Mer om undersökningen Undersökningen mäter hela avbrottsprocessen från det att kund kontaktar Vattenfall Kundservice till Vattenfall Distributions egna och partners insatser ute på fältet. Totalt har 150 slumpvis utvalda kunder inom Vattenfalls områden deltagit i undersökningen. 91 procent av dem som varit strömlösa var det i sitt permanenta boende, resterande 9 procent hade drabbats av strömavbrott i sitt sommarboende. Cirka 72 procent av kunderna bodde på landet och övriga 28 procent i ett stadsområde (urban area). 81 procent av de 150 tillfrågade kunderna har svarat att de haft strömavbrott under mer än en timme. 1 procent använde webben för att få information om avbrottet.