Nyhet | 2009-12-11 | 14:00

Vattenfalls inställning till koldioxidavgifter

Kommentar till DN:s artikel fredag 11 december där de skriver att Dongs vd, till skillnad från Vattenfall, vill ha mer än dubbelt så höga kolidioxidavgifter. Vidare står det att Vattenfall också har kritiserat EU:s koldioxidsystem. Vattenfall är inne i ett intensivt arbete för att få bort utsläppen av växthusgaser. Vårt mål är att vara klimatneutrala senast år 2050. Det är en stor utmaning men vi vet att den är tekniskt möjlig att lösa och kostnaden är, sedd ur ett samhällsperspektiv inte något hinder. Tvärtom genom att få bort växthusgaserna på alla områden där så över huvud taget är möjligt skapas förutsättningar för framtida välfärd. Elförsörjningen är nyckeln till framtiden. El utan utsläpp av växthusgaser skapar förutsättningar för det lågutsläppande samhälle som vi och många andra vill bygga.  Att sätta pris på utsläppen är en nödvändighet för att det ska gå att genomföra de nödvändiga investeringarna såväl hos användarna som producenterna. Det måste helt enkelt löna sig att investera i i lösningar som minskar och på sikt får bort utsläppen.  Hela denna utveckling är beroende av att det finns en fungerande och trovärdig prissättning på koldioxid. Dagens prisnivåer i det europeiska handelssystemet är för låga för att de nödvändiga investeringarna ska kunna genomföras. Om inte Köpenhamnsmötet leder fram till högre framtida priser så måste dessa skapas på andra sätt. Dagens prisnivå i det europeiska handeln ligger på nivån 14 EUR per ton koldioxid. Den nivå inte långsiktigt hållbar, troligen inte ens om den fördubblas. Priset på koldioxid måste stegvis tre- eller fyrdubblas från dagens nivåer om den globala ekonomin ska kunna ställas om så att 2-gradesmålet kan upprätthållas med trovärdighet.