Nyhet | 2007-11-19 | 14:33

Vattenfalls klimatkommunikation bästa internationella kampanj

Vattenfalls klimatkommunikation ”Empty Words” har tilldelats priset som bästa internationella kampanj 2006/07 i Sveriges största reklamtävling 100-Wattaren.

Tävlingen som bara premierar kampanjer som gett mest effekt arrangeras av Dagens Industri och Sveriges Annonsörer i samarbete med Sveriges Reklamförbund och International Advertising Association (IAA).

Priset utdelades i Blå Hallen på Stockholms Stadshus, i närvaro av ca 1000 personer. Det togs emot av Stefan Nerpin, chef marknadskommunikation och Linus Almqvist, reklamchef, Vattenfallkoncernen.

Juryn, som bestod av näringslivsrepresentanter från företag som Electrolux, IBM, SAS samt reklam/mediabyråer och undersökningsinstitutet Research International, motiverade Vattenfalls pris på följande sätt:

”En komplex, politiskt laddad fråga och en svårflörtad internationell målgrupp gjorde utmaningen extra stor, men kampanjen visar vad ett ambitiöst och målmedvetet företag kan åstadkomma med en internt väl förankrad strategi, ett genomtänkt, anpassat medieval och en kreativ utformning som reflekterar tyngden i budskapet. Komplexiteten innebär också en extra utmaning för resultatredovisningen, men det finns påvisbara effekter i såväl kännedom som attityder som beteende hos målgruppen. Och egentligen är det väl bara logiskt att den första internationella 100-wattaren går till ett energiföretag.”

Utöver det allmänna syftet att informera och engagera fler människor i möjliga lösningar inför klimathotet, var målet med Vattenfalls kommunikation att stärka internationella opinionsbildares kännedom och förtroende för Vattenfall och företagets globala engagemang i klimatfrågan. Kampanjen bestod av tidningsannonser och TV-reklam i internationella media, sponsring och event med Tällberg Foundation och National Geographic Society samt kampanjsajter av Vattenfalls klimatkarta och 100-årsvision för att bekämpa klimatförändringarna.

I 2007 års Vattenfall Reputation Monitor mättes uppfattningen om Vattenfall som ”ett företag som tar ansvar för miljö och klimat” som den parameter vilken ökat mest i just målgruppen internationella opinionsbildare, och nådde 2007 det höga värdet 74% positivt anseende. De två kampanjsajterna av klimatkartan och 100-årsvisionen fick under perioden fler än 45.000 besök med en målgrupp på ca 32.000 opinionsbildare. Av framtidens Europeiska opinionsbildare deltog 4.399 ungdomar med sina bidrag i Vattenfalls och National Geographic Society’s skoltävling Combat Climate Change.

Mer information om kampanjen finns på:

http://www.ngceurope.com/combatclimatechange/

Information om priset finns här:

http://www.100wattaren.com/