Nyhet | 2011-02-21 | 16:45

Vattenfalls kommentar till Svenska Dagbladets artikel ”Eljuntans vinstfest”

I måndagens Svenska Dagbladet, 21 februari, publicerades en artikel under rubriken "Eljuntans vinstfest". I artikeln presenterar skribenten en räkneövning där man dividerat rörelseresultat med antalet anställda och kommit fram till att elbolagen år 2010 tjänade mer i Norden än på andra marknader och i andra branscher. Detta anses vara ett bevis för att elmarknaden i Norden inte fungerar.

Det bör noteras att höga spotpriser, elpriset på den nordiska elbörsen, inte automatiskt leder till bättre resultat för Vattenfall eftersom Vattenfall i syfte att jämna ut fluktuationer i resultatet mellan åren prissäkrar en stor del av sin elproduktion i förväg via avtal på terminsmarknaden.

Det är helt korrekt att påstå att år 2010 var ett bra år för den nordiska verksamheten, medan den europeiska verksamheten gick sämre. Anledningen till det är högre volymer och högre priser inom den nordiska vattenkraften men även ett bättre resultat inom Värme och Distribution. Men andra år är det däremot precis tvärtom.

År 2010 svarade Vattenfalls nordiska verksamhet (Business Group Nordic) för 56 procent av rörelseresultatet, medan Business Group Central Europe stod för 32 procent. Men år 2009 var det annorlunda, då gick den nordiska verksamheten sämre medan verksamheten i Europa gick bättre. BG Nordic stod då för "bara" 27 procent medan BG Central Europe svarade för 68 procent av rörelseresultatet.

Att dividera rörelseresultat med antalet anställda är inte ett relevant mått. Energibranschen präglas av stora investeringar och mycket bundet kapital. Ett mer relevant mått är därför avkastning på sysselsatt kapital eller avkastning på eget kapital.

I en jämförelse med avkastning på eget kapital, mellan ett antal stora svenska företag från olika branscher, visar att energibranschen ligger under snittet. Det är värt att nämna att ägarens krav på Vattenfalls avkastning på eget kapital är 15 procent. Detta mål har Vattenfall inte uppnått de senaste tre åren.

Generellt sett är dessutom antalet anställda lågt i de nordiska kraftbolagen tack vare den fördelaktiga produktionsmixen som till stor del utgörs av fjärrstyrda vattenkraftverk som kan drivas med en mycket liten bemanning. De på kontinenten vanligen förekommande fossileldade kraftverken kräver väsentligt större bemanning.

Det är bra att elmarknaden debatteras och den tål att diskuteras. Men debatten behöver föras på ett sakligt sätt utan de övertoner som används för närvarande.

Avkastning på eget kapital 2006-2010

Källa: Vattenfall

Se diagrammet i större format

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.