Nyhet | 2011-12-13 | 15:15

Vattenfalls kontor i Porjus sålt

Vattenfalls kontor i Porjus har nu fått en ny ägare. Bo och Yvette Nordström tar från och med 16 januari 2012 över ansvaret för byggnaden.

Vattenfalls kontor, som byggdes 1986, har stått tomt sedan april 2011 då all Vattenfallspersonal flyttade till nyrenoverade lokaler i Porjus gamla kraftverk. Arbetet med att hitta nya ägare har pågått sedan dess.

Paret Nordström, som nu alltså är nya ägare, köpte tidigare i år även Porjus Hotell av Vattenfall. De blir i och med köpet av kontorslokalen ägare till de två största Vatteenfallbygganderna i Porjus, förutom kraftverken. En del av kontoret planerar de nya ägarna att hyra ut till företag, på både kort och lång sikt.

- Det är en väldigt positiv anda i kommunen just nu med tanke på bland annat gruvnäringens framtid. Då känner jag att den här satsningen passar in i helheten, säger Bo Nordström.

Planer finns även på att erbjuda Jokkmokks kommun plats i lokalerna för skolverksamhet.

- Skolan i Porjus är gammal och sliten och en flytt till nya lokaler i Vattenfalls nu före detta kontor skulle även innebära en besparing för kommunen, säger Bo Nordström.

Ytterligare en fördel med en flytt är att de 50 dagis- och skolbarnen skulle kunna erbjudas lagad mat från hotellet i Porjus, som också drivs av Bo Nordström.

Från Vattenfalls sida är man nöjd med försäljningen och hur driftplanerna ser ut för framtiden.

- Det är trevligt och bra för Porjus att en lokal entreprenör nu tar över lokalerna och är beredd att bidra till bygdens fortsatta utveckling, säger Gunnar Axheim, VD Vattenfall Vattenkraft AB. 

För vidare information, kontakta:

Peter Stedt, kommunikatör Vattenfall AB, 070-597 73 38