Nyhet | 2012-01-13 | 11:28

Vattenfalls kunder får ersättning enligt kundlöfte

Som enda elleverantör i landet ger Vattenfall Eldistribution AB frivillig ersättning till kunder som blivit utan el i minst sex timmar. Detta åtagande ingår som ett av tio kundlöften till Vattenfalls nätkunder och innebar en kostnad på drygt tio miljoner kronor efter stormen Dagmar som drog in över landet under natten till annandag jul. Dagmar blev dyr. Stormen har orsakat kostnader för Vattenfall Eldistribution AB på drygt 109 miljoner kronor i Sverige enligt de senaste beräkningarna. Analysen av kostnaderna efter stormen Emil i början av januari är ännu inte helt klar. Alla kunder som blir utan el i minst 12 timmar har rätt till lagstadgad avbrottsersättning. Efter Dagmar kommer Vattenfall Eldistribution AB att betala cirka 50 miljoner kronor i sådan ersättning. Men Vattenfall Eldistribution AB har som kundlöfte att ersätta kunder som blivit utan el i minst sex timmar. – Efter Dagmar kommer vi att göra fler kundlöftesutbetalningar än utbetalningar av avbrottsersättningar. Inget annat bolag på marknaden har idag liknande kompensation till kunderna. Vårt kundlöfte vid avbrott innebär att efter 6h avbrott reducerar vi elnätsfakturan för en hushållskund med ca en hel månads avgift och vårt kundlöfte visar att vi anstränger oss till det yttersta för att kunderna ska få tillbaka elen så fort det går, säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution AB. Kundfokus är ett av Vattenfall Eldistributions kärnvärden och i det ingår att vara tydliga med vad kunderna erbjuds. Som första och enda elleverantör erbjuder Vattenfall Eldistribution AB tio kundlöften till både privat- och företagskunder. Kompensation efter 6 timmar ingår som ett av dessa kundlöften. – Vi spänner bågen jämfört med andra elnätsbolag. Våra kundlöften innebär också att vi gör kostnaderna synliga i verksamheten och vi arbetar ständigt för att förbättra våra rutiner och arbetssätt för att kunna ge våra kunder strömmen tillbaka snabbare, förklarar Annika Viklund. Fakta avbrottsersättning Enligt lag har elkunder rätt till avbrottsersättning efter 12 timmars strömavbrott som uppgår till 12,5 procent av den årliga elnätskostnaden, dock lägst 900 kronor. Har avbrottet varat i mer än 24 timmar har kunden rätt till 37,5 procent av den årliga elnätskostnaden, dock lägst 1 800 kronor. Vid strömavbrott på 48 timmar eller längre ökar kompensationsnivåerna ytterligare. Avbrottsersättningen kan dock aldrig bli högre än motsvarande tre års nätavgifter. Vattenfalls kundlöfte innebär att våra kunder ersätts med 300 kronor redan efter sex timmars strömavbrott och ersättningen ges som en reduktion på kommande nätfaktura och kunderna behöver inte anmäla detta, utan det sker med automatik