Nyhet | 2010-10-29 | 13:32

Vattenfalls kyltorn anlände via taket till Campus Ultuna

Sakta, sakta sänktes kyltornen genom taket på 1800-talsladan på Campus Ultuna. På torsdagen kom en del av lösningen för kyla för området på plats. Fastigheterna kommer att kylas med olika metoder, beroende på vad som är mest resurseffektivt för säsongen.

Ultuna kyltornLadan Stora Logen är från 1860-talet. Här kommer kyltorn från 2000-talet genom taket.

I Campus Ultuna växer Vattenfalls och Akademiska hus nya energilösning med värme och kyla fram. Målet är att använda resurser så optimalt som möjligt från produktion till användning. Akademiska hus bygger fastigheter som har ett så lågt behov av värme och kyla som möjligt och försörjningen av värme och kyla kommer att göras så effektiv som möjligt. Fyra kyltorn kommer att spela en viktig roll för att få svalt och skönt i de framtida lokalerna.

Träbjälkar och modern teknik

Kyltornen som är drygt fem meter långa sänktes med hjälp av en kran genom ett hål i taket på Stora Logen, en lada från 1800-talet. Det var ett väloljat och rutinerat gäng som tog emot tornen i ladan och med rep drog dem till exakt rätt plats och snabbt förankrade kolosserna som väger knappt två ton styck.
Ladan som kyltornen står i kommer att vara hjärtat i energisystemet.

Ultuna kyltornHans Antonsson, regiondirektör Akademiska hus Uppsala och Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme i Uppsala svarade på frågor från media som var med vid lyftet.

El med låga utsläpp tack vare kylan

20 GWh värme kommer att levereras årligen till Ultuna från Vattenfalls anläggning i Boländerna. Avtalet omfattar även 8 GWh kyla som kommer att produceras lokalt med ett par olika metoder. På vintern används kall uteluft som cirkuleras via kyltornen, så kallad frikyla. På sommaren kommer lokala absorptionskylmaskiner att producera kyla genom att växla fjärrvärme från det vanliga nätet till kyla.

Det är första gången som denna teknik används ute i fjärrvärmenätet i Uppsala. I och med att fjärrkyla behövs på sommaren när behovet av fjärrvärme normalt är lågt, kommer avfallsförbränningsanläggningen att kunna utnyttjas mer än vanligt. Det innebär en ökad produktion av el baserad på återvunnen energi från avfall. Om ett par år kommer kanske även Ultunaåsen att användas i kylaproduktionen.

Ultuna kyltornTre kyltorn på plats. Nu är det bara ett till som ska komma genom hålet i taket.

Energisnålt samarbete

Inom Campus Ultuna pågår en genomgripande omvandling av SLU:s lokalbestånd. Här
investerar Akademiska Hus under en femårsperiod ca 2,5 miljarder i nya kunskapsmiljöer för
Sveriges lantbruksuniversitet. Vattenfall och Akademiska Hus Uppsala AB har tecknat ett avtal om energisamarbete gällande Campus Ultuna som löper till år 2024.