Nyhet | 2009-06-09 | 16:09

Vattenfalls miljöbluff - vi bemöter DN:s påståenden

I dagens DN (9/6) beskrivs Vattenfalls klimatarbete i väldigt kritiska ordalag med fokus på hur stor andel av våra investeringar som sker i förnybar energiproduktion. Det hävdas också att vi har en skev självbild. Vi vill gärna bemöta dessa påståenden. Vi har full förståelse för att det är svårt att förstå hur ett klimatengagemang går att förena med att driva kolkraftverk. Vi vet också att det är många som önskar att vi kunde lägga hundra procent av våra investeringar på ny och förnybar produktion. Men vi vet också att energisystemet tar tid att förändra och att vi, samtidigt som vi investerar i framtidens produktion, måste garantera en säker och trygg leverans av el och värme här och nu. En större andel av våra investeringar sker därför i befintlig produktion som idag huvudsakligen består av vattenkraft, kärnkraft och kolkraft. energisverige Med det sagt är andelen av våra investeringar i förnybar produktion mycket stor. Siffrorna visar att Vattenfall planerar att investera stora summor i förnybar energi de kommande åren. Mellan 2009 och 2013 ska vi investera drygt 54 miljarder kronor i förnybar energi. Hela 28 procent av våra totala investeringar! Dessutom satsar vi på vågkraft och andra förnybara energikällor inom ramen för vår forskning och utveckling. Faktum är att det inte är många energibolag som kan slå de siffrorna. Med det sagt är det fortfarande många som tycker att vårt klimatengagemang inte kan förenas med att äga kolkraftverk. I Sverige har vi tur - vi har god tillgång till vattenkraft och en hög andel kärnkraft vilket gör att vår energiproduktion har låga eller inga koldioxidutsläpp. I länder som Tyskland, Polen, och Danmark klarar man dock inte sitt energibehov utan fossila bränslen. Faktum är att två tredjedelar av hela världens el idag produceras med fossila bränslen som kol, gas och olja. Kolet är inte en långsiktig lösning, men under tiden som de förnybara kraftslagen byggs ut och forskningen om nya kraftslag pågår, behövs kolet för elförsörjningen i de länder som inte har möjlighet att utvinna vattenkraft i större skala. Vattenfalls långsiktiga mål står dock fast - att leverera klimatneutral el och värme år 2050. Vi ska dessutom göra det till fler kunder och i fler länder, vilket gör bidraget ännu större. Redan 2030 ska vi ha kommit halvvägs och vi har en konkret plan för hur vi ska göra detta. Planen innebär en omfattande förändring av de energislag som vi använder i vår produktion. I korthet ska vi kraftigt öka andelen förnybar energi, effektivisera befintlig kärnkraft och vattenkraft samt minska andelen kol och utsläpp av koldioxid med hjälp av biobränsle och teknik för att avskilja och lagra koldioxid (CCS). energieuropa Omställningen kan dock inte ske över en natt utan kommer att kräva både tid, vilja och stora investeringar. Den kommer också vara beroende av hur politiska ramverk utformas. Vattenfall tror exempelvis att för att fler ska investera i nya energikällor så måste det bli dyrare att släppa ut koldioxid - för oss och för andra. Därför stödjer vi aktivt ett globalt system för pris på koldioxid. Vi tror på och satsar på att utveckla tekniker för att rena vår energiproduktion. Oavsett i vilket land den ligger, eller vilket energislag vi använder oss av. Detta arbete gör vi eftersom vi är övertygade om att om vi gör denna omställning nu, och gör det bäst av alla i branschen, så kommer vi att vara morgondagens lönsammaste och renaste energiföretag. Erik von Hofsten Chef Mediarelationer Vattenfall Norden