Nyhet | 2010-04-21 | 16:28

Vattenfalls nya kraftvärmeverk ersätter kol med halm

Idag, onsdagen den 21 april, invigs ett nytt halmeldat kraftvärmeblock vid Vattenfalls anläggning Fynsværket i Odense, Danmark. Över 300.000 stora halmbalar per år ersätter 100.000 ton kol som bränsle. Det minskar utsläppen av klimatpåverkande koldioxid till atmosfären med 245.000 ton per år. [caption id="attachment_5424" align="alignnone" width="360" caption="På Fynsverket börjar Vattenfall elda med halm istället för kol"]På Fynsverket börjar Vattenfall elda med halm istället för kol[/caption] – Det här ett viktigt steg för Vattenfall in i framtiden. Ombyggnaden av Fynsverket visar att Vattenfall har kapacitet och kompetens för att göra en betydande insats för en mer klimatanpassad el- och värmeproduktion, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls Business Group Nordic. Halm, som är ett klimatanpassat bränsle, ger värme till 60.000 användare på Fyn samt el till omkring 35.000 hushåll. – Det nya blocket bidrar till att göra Odense till en grönare stad, samtidigt som det utgör en av bitarna i det stora pussel som ska göra Vattenfalls produktion av el och värme klimatanpassad. Planen går bland annat ut på att ersätta en stor del av kolförbrukningen med biobränsle – och här spelar Fynsværket en viktig roll, säger verkets chef Klaus Winther.