Nyhet | 2009-12-14 | 11:00

Vattenfalls personal bättre utrustad för att jobba utomlands

Vattenfalls medarbetare som stationeras utomlands erbjuds numera en utbildning som lär dem att bli bättre på att ta till sig det nya landets kultur, sociala koder och företagskultur. [caption id="attachment_3394" align="alignleft" width="197" caption="Helene Iwarsson"]iwarsson[/caption] – Vi ger dem verktyg att hantera utmaningarna som en utlandstjänstgöring innebär, både professionellt och privat. Det vill säga annan arbetskultur, andra mötesrutiner, klädkoder, sociala strukturer och nätverk, säger Helene Iwarsson, initiativtagare och ansvarig för International assignments inom Vattenfall. Utlandstjänstgöring innebär en anpassning till den nya kulturen som ska balanseras med den egna kulturen och de erfarenheter man har med sig. En utlandstjänstgöring är en stor investering och för att stärka förutsättningarna för att lyckas, både för företaget och den enskilde, har Helene Iwarsson tillsammans med en extern konsult utvecklat ett program som underlättar de individuella utmaningarna. Utlandsprofil Med hjälp av ett frågeformulär, sammanställs en interkulturell profil som är kopplad till interkulturella kompetenser såsom kommunikation, ledarskap, förtroende och hur personen uppfattas av andra samt ser på sig själv. Profilen synliggör var skillnaderna mellan hemmakulturen och det nya arbetslandets kultur finns och är som störst. Tillsammans med en extern coach diskuterar man sedan skillnaderna och olika strategier för att hantera dem. Under utlandstjänstgöringen hålls regelbundna uppföljningssamtal. När tjänstgöringen utomlands är avslutad återvänder medarbetarna till hemorganisationen med nya erfarenheter. Medarbetaren har utvecklats under åren som gått och det är en stor omställning att återvända hem, där tiden ibland tycks stått stilla. Den interkulturella kursen omfattar hela utlandsstationeringen, det vill säga även stöd och uppföljning i samband med hemkomsten. Sammanlagt har ett tiotal av Vattenfalls medarbetare gått den nya interkulturella kursen.