Nyhet | 2010-04-28 | 16:00

Vattenfalls satsningar på förnybar energi

Det satsas på förnybar energi, koldioxidlagring, kol ersätts med biobränsle och effekten ökas i kraftverken. Arbetet med att klimatanpassa energiproduktionen pågår ständigt. Vattenfalls strategi är att minska utsläppen och på sikt få bort dem helt.  Just nu bygger Vattenfall åtta vindkraftparker i sex länder. Dessa satsningar fördubblar vår vindkraftproduktion till 2011. Bland annat byggs världens största havsbaserade vindkraftpark – Thanet Offshore vilken ytterliggare stärker Vattenfalls position inom vindkraft i Storbritannien. I Tyskland invigdes nyligen vindkraftparken Alpha Ventus. På den nordiska marknaden förstärks elnätet för att klara utbyggnaden av vindkraften.  I Nederländerna har Vattenfalls dotterbolag Nuon börjat installera 520 solfångare i Almere. Sedan tidigare driver Vattenfall solkraftprojekt i Tyskland.  Se film om hur våg och solkraft fungerar: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BjHms4iC8ug[/youtube]  Vågkraften är fortfarande på experimentstadiet och Vattenfall är delaktig i flera projekt. Bland annat är Vattenfall delaktig i ett projekt utanför Shetlandsöarna, där tanken är att 9000 hushåll ska kunna få sin el från vågkraftparken 2014. Fullt utbyggd kommer produktionen mångdubblas.  Förvärvet av Nuon 2009 innebar en tillfällig förskjutning av investeringarna. På kort sikt ökas investeringarna i fossilbaserad energiproduktion till 50 procent av de totala investeringarna. Samtidigt minskas vindkraftinvesteringarna från 20 till 10 procent. På lång sikt fortsätter dock Vattenfall att öka satsningarna på vindkraft.  Vid sidan av satsningen på förnybar energi som vindkraft är Vattenfalls energiproduktion uppbyggd kring vattenkraften. I år fyller till exempel vattenkraftverket Olidan 100 år. Se film om hur vind och vattenkraft fungerar: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rt9luyKKjyU[/youtube]