Nyhet | 2011-09-30 | 13:55

Vattenfalls strategi för att minska CO2-utsläppen oförändrad

Enstaka kolkraftverk eller delar av dem kan säljas.

Vattenfalls strategi att minska koldioxidutsläppen till 65 miljoner ton år 2020 är oförändrad. För att förverkliga denna strategi har Vattenfall sålt sina kolkraftverk i Polen.

För att förverkliga denna strategi kan delar av kolkraftverk eller enstaka kolkraftverk i såväl Tyskland som Nederländerna komma att säljas eller ”läggas i malpåse”. Det kan finnas verk som är olönsamma och /eller är gamla och därför släpper ut mer koldioxid. Det finns inga konkreta planer på att sälja koleldade kraftverk i kärnländerna för tillfället. Øystein Løseth har talat om den övergripande strategin för att sänka CO2-utsläpp, som tillkännagavs i september 2010. Men beslut av detta slag måste fattas av ägaren.

Om Vattenfall inte får tillstånd att lagra CO2 med CCS-teknik kommer det att försvåra för Vattenfall att nå sina mål för minskade CO2-utsläpp.

Vattenfall presenterade planerna nyligen på kapitalmarknadsdagen. Det finns inga planer på att sälja hela verksamheter i Tyskland eller Nederländerna.

Tyskland och Nederländerna tillsammans med Sverige förblir Vattenfalls tre kärnmarknader.