Nyhet | 2010-08-25 | 09:40

Vattenfalls styrelse stödjer ändring av styrmodell och organisation

Styrelsen har gett sitt stöd för de slutsatser som koncernledningen dragit avseende ändring av Vattenfalls styrmodell och organisation. Den 23 augusti höll Vattenfalls styrelse ett strategi- och kunskapsseminarium tillsammans med koncernledningen. Styrelsen uttalade vid efterföljande sammanträde den 24 augusti sitt stöd för de slutsatser som koncernledningen dragit avseende ändring av Vattenfalls styrmodell och organisation. Styrelsen gav också Vattenfalls vd Øystein Løseth i uppdrag att inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna avseende de förändringar som förväntas. Arbetet med Vattenfalls nya affärsstrategi och organisation fortsätter och beslut kommer under hösten.