Nyhet | 2013-04-29 | 15:30

Vattenfalls styrelse utser Christer Danielsson till utredare

Vattenfalls styrelse kan idag tillkännage att Christer Danielsson från Frank advokatbyrå kommer att hålla i ut-redningen gällande huruvida Vattenfalls VD Øystein Løseth skulle ha erhållit en extra ersättning när Vattenfall 2009 köpte det nederländska företaget Nuon. – Christer Danielsson är en högt meriterad jurist och lever upp till alla de krav på objektivitet som man kan tänkas ställa i samman-hanget, säger Lars G Nordström, Vattenfalls styrelseordförande. Christer Danielsson har varit verksam jurist i över 20 år och återfinns bland annat på listan över de mest efterfrågade skiljemännen i Europa (Chambers 2013: Most in demand arbitrators). Beslutet om att tillsätta en oberoende utredning fattades lördagen den 27 april. Ambitionen från Vattenfalls styrelse är att utredningen ska genomföras snarast möjligt.