Nyhet | 2013-05-23 | 11:00

Vattenfalls svenska el kommer från vind, vatten och kärnkraft

Elleveranserna är riktiga, men redovisningen blev fel. På grund av ett administrativt misstag blev Vattenfalls årsrapportering till Energimarknadsinspektionen inte komplett vad gäller ursprunget av den el som såldes i Sverige under 2012.  – Våra kunder har fått den el från den energikälla som utlovats, På grund av ett administrativt misstag rapporterades elens ursprung in för sent till energimarknadsinspektionen, säger Ulf Bernström, produktchef på Vattenfall. Konsekvensen blir att Vattenfalls kunder på kommande elfakturor och i reklam får redovisat en annan energisammansättning än vad som levererats till dem. För att förtydliga, redovisas också den faktiska bilden - att kunden fått det som är lovat. [caption id="attachment_19984" align="alignright" width="240"]Ulf Bernström, produktchef på Vattenfall Ulf Bernström, produktchef på Vattenfall[/caption] Skyldiga enligt lag Alla elhandelsbolag är skyldiga enligt lag att rapportera in ursprunget för den el de säljer till Energimarknadsinspektionen. – Det här är en lag som funnits sedan 2006 men där nya inrapporteringsrutiner gäller för första gången i år. Så även nytt inrapporteringsdatum, dessvärre missade vi det nya datumet, säger Ulf Bernström. När misstaget upptäcktes kontaktades omedelbart myndigheterna för att undersöka möjligheten att kunna efterregistrera uppgifterna på rätt år, vilket lagen inte tillät. – Vattenfalls svenska elproduktion har full spårbarhet.  Jag beklagar den eventuella olägenhet som våra kunder har utsetts för och ber om ursäkt att det inte blev rätt från början,  avslutar Ulf Bernström.