Nyhet | 2009-03-17 | 20:34

Vattenfalls uranköp i Namibia

Vattenfalls uranköp från en gruva i Namibia har uppmärksammats i Sveriges Televisions nyhetsprogram Aktuellt. - Det var starka bilder från Namibia som visades men jag vet att vi ställer långtgående krav på våra leverantörer av uran vad gäller miljö och arbetsmiljö, säger Agneta Rising, miljöchef Vattenfall-koncernen. Jag har också säkerställt att vi följer upp kraven. - Vattenfall miljögranskar alla leverantörer på plats och vi förvissar oss om att de lever upp till både våra krav på miljö och arbetsmiljö. Även det aktuella landets lagar, regler och myndighetskrav ligger till grund för vår analys. Vi går till och med så långt att vi får full insyn i leverantörernas verksamhet innan de får leverera till oss. - Strålningsnivåerna i Rössinggruvan i Namibia ligger i nivå med den naturliga bakgrundsstrålningen. De ligger långt under gällande gränsvärden. Vid dessa nivåer finns det inte något samband mellan strålning och hälsopåverkan, säger Agneta Rising. Att Vattenfall köper kärnbränsle från Namibia för elproduktion är ingen hemlighet. Vattenfall arbetar med stor öppenhet och har inget emot att redovisa större inköp. Vid sådan upphandling gör Vattenfall en självständig utförlig granskning av leverantörens miljö och arbetsmiljö. Vid varje affär bedöms naturligtvis också andra affärsaspekter som leveransrisker och valutarisker. Däremot gör Vattenfall inga egna politiska ställningstaganden gällande de länder vi handlar med, utan följer UD:s och FN:s rekommendationer. UD stöder ökade handelsförbindelser. UD:s inställning till Namibia är att stödja utveckling i detta och andra länder i Afrika. Departementet har bland annat tagit fram en strategi för ökad aktörssamverkan mellan Namibia och Sverige, där en viktig målsättning är ökat handelsutbyte och investeringar. Vattenfall köper uran för den nordiska elproduktionen direkt eller indirekt från följande länder: Kanada, Australien, Namibia och Ryssland. Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden.