Nyhet | 2009-10-19 | 11:25

Vattenfalls utsläpp av koldioxid

I ett debattinlägg publicerat i bland annat Helsingborgs Dagblad och Västerbottens-Kuriren säger Greenpeace att Vattenfall släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som hela Sverige. Är det sant? Ja,  det är nästan sant. Det beror på att Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i flera länder där kolkraft spelar en helt annan roll för energiförsörjningen än i Sverige. År 2008 släppte Vattenfall ut omkring 83 miljoner ton koldioxid, huvudsakligen från anläggningar i Tyskland, Polen och Danmark. Det är mer än Sveriges sammanlagda koldioxidutsläpp som de senaste åren legat runt 60 miljoner ton per år. Vi kan inte titta på elproduktionen i Sverige isolerat och tro att vi inte behöver bry oss om övriga Europa. Sverige är ett udda land i den bemärkelsen att vi har mycket förnybara naturresurser och relativt liten befolkning. I Tyskland och Polen och många andra länder är det precis tvärtom. Den svenska elproduktionen består till lika delar av vattenkraft och kärnkraft – med ett litet tillskott av huvudsakligen biobränslebaserad värmekraft samt vindkraft. Flera stora europeiska länder saknar i stort sett förutsättningar för vattenkraft och stora skogstillgångar. Kol står för 50 procent av elproduktionen i Tyskland, 80 procent i Polen, 40 procent i Holland, 40 procent i England, och så vidare. Det går inte att lägga ner den produktionen omgående. Det är inte möjligt inom överskådlig framtid att bygga ut tillräckligt med förnybar energi för att ersätta kolet i energiförsörjningen. Vattenfall är väl medvetet om att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser hotar klimatet. Vi är en del av problemet, men just därför är vi också en del av lösningen. Vi har en strategi för att minska utsläppen och på sikt få bort dem helt. Som första energibolag i världen har Vattenfall satt målet att minska koldioxidutsläppen med hälften till år 2030 och att bli koldioxidneutrala år 2050. Andra energiföretag har därefter anslutit sig till den målsättningen.