Nyhet | 2008-08-21 | 12:15

Vattenhydraulik presenteras i Älvkarleby

Robert Andersson kommer onsdagen den 3 september kl 13.00 att presentera sitt examensarbete gällande Vattenhydraulik i Vattenkraft i hörsalen på VRD i Älvkarleby.

Syftet med examensarbetet har varit att sammanställa vattenhydraulikens möjligheter samt fördelar och nackdelar vid konvertering av befintliga hydraulsystem, eller nya anpassade system inom vattenkraften. Det har även gjorts en jämförelse mellan miljöpåverkan av olja jämfört med vatten som behandlats för att passa i olika hydraulsystem En av de stora frågorna har varit om vattenhydrauliken har samma hållbarhet som oljehydrauliken och om det sker en ökad nötning i system som konverterats från olje- till vattenhydraulik.
Under vintern 08/09 genomförs ett pilotprojekt med vattenhydraulik inom vattenkraft där 2 av 6 intagsluckor i Älvkarleby kraftstation konverteras till vattenhydraulik.

Robert har som en del i sitt examensarbete hjälpt projektet att utreda hur bl a livslängden på glidbussningar påverkas vid byte av hydraulmedium.

Varmt välkomna att höra mer om vattenhydraulik i Älvkarleby!

Tid och plats

Onsdagen den 3 september kl 13.00 i hörsalen på VRD i Älvkarleby.