Nyhet | 2012-02-18 | 10:00

Vattenkraft – en viktig förnybar energikälla

Vattenkraft är en pålitlig, kostnadseffektiv och förnybar energikälla som nästan inte orsakar några klimat- eller miljöpåverkande utsläpp. Den har spelat en mycket viktig roll för Sverige som nation och för Vattenfall. Men potentialen är i stort sett redan utnyttjad och det finns få möjligheter att bygga nya anläggningar. Vattenkraftverk är komplexa anläggningar som kräver betydande investeringskapital, men de har mycket lång ekonomisk livslängd. Dessutom är drift- och underhållskostnaderna är låga. Kraftverken är nästan helt automatiserade och inget bränsle behöver köpas in. [caption id="attachment_15829" align="alignleft" width="340" caption="Stornorrfors kraftstation har förnyats på senare år. "]Stornorrfors kraftstation har förnyats på senare år. [/caption] Vattenkraftverk används för att producera baskraft (den mängd el som alltid behövs), men också för att producera balanskraft (elproduktion som snabbt kan regleras för att hantera svängningar i efterfrågan). En viktig egenskap är vattenkraftens flexibilitet: vattenflödet kan snabbt regleras för att anpassa elproduktionen till elanvändningen och produktionen är inte beroende av väder och vind eller av långa och komplicerade startprocesser. Därför ger vattenkraften en jämn elförsörjning och balanserar den oregelbundna produktionen från vindkraft i elnätet. Nya vattenkraftverk Europas vattenkraftpotential är i stor utsträckning redan utnyttjad. Det gör att möjligheterna till nybyggnad är mycket begränsade. Två undantag är det nya vattenkraftverket i Abelvattnet och förnyelsen av Stornorrfors kraftverk i norra Sverige. Se film om Abelvattnets kraftstation [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9p8-itAxTNQ[/youtube]Bygget av Abelvattnets vattenkraftverk i Storumans kommun i Sverige startade i september 2010. Kraftverket invigdes 8 januari 2011. Nästan 100 miljoner kronor investerades i projektet, som resulterade i ett mindre kraftverk med en effekt på 5 MW som kommer att producera ungefär 15 GWh per år. I Stornorrfors utanför Umeå har ett liknande kraftverk byggts med en effekt på 4,7 MW. Mer el ur existerande kraftverk Trots att möjligheterna att bygga ny vattenkraft är begränsade kan vattenkraften växa som energikälla. Vattenfall moderniserar och uppgraderar befintliga vattenkraftverk. I trettio sådana verk ökar effekten med 400 GWh under tioårsperioden 2004-2014. I vattenkraftverket Akkats i Sverige ersätts ett 150 MW-aggregat med två 75 MW-aggregat till 2014. Med de nya effektivare aggregaten kommer produktionen att öka med ungefär 30 GWh. I kraftverket Porjus i Sverige finns två utvecklingsaggregat på 10 MW där nya tekniska koncept testas i full skala i en verklig driftsmiljö. Stora investeringar Vattenfall investerar fyra miljarder kronor i den svenska vattenkraften 2011 och 2014 och genomför dessutom ett omfattande dammsäkerhetsprogram. Vattenfall tar också fram lösningar för att öka dammsäkerheten och minska miljöpåverkan utan att minska produktionskapaciteten. Vattenfalls svenska vattenkraftverk, med en total installerad effekt på 8.510 MW, producerar 30–35 TWh per år. Variationerna beror på hur mycket regn och snö som fyller på vattenmagasinen under året. [caption id="attachment_15836" align="alignright" width="238" caption="Här finns Vattenfalls vattenkraftverk"]Här finns Vattenfalls vattenkraftverk[/caption] Vattenfalls kraftverk Sverige: 40 helägda kraftverk, 212 GWh Delägda större kraftverk: Stornorrfors, Umeå (Umeå kommun 25%), Bergeforsen, Sundsvall (EON 40%) Dotterbolaget VB Kraft: 11 kraftverk, 75 GWh Småskalig vattenkraft, i västra Götaland Finland: 9 kraftverk, 118 GWh Tyskland: 8 pumpkraftverk, 2900 MW 3 vattenkraftverk, 10 MW Serien om vattenkraft består av totalt sju artiklar. Varje helg i sju veckor publiceras en ny artikel: 1. Vattenkraft – energikälla med lång historia (28 mars) 2. Så produceras el i ett vattenkraftverk (4 februari) 3. Spännande jobb att styra över Göta älv (11 februari) 4. Vattenkraft – en viktig förnybar energikälla (18 februari) 5. Vattenkraft i Tyskland har annan funktion än i Sverige (25 februari) 6. Vattenfall vill förvärva vattenkraft i Frankrike (3 mars) 7. Vattenkraft allt viktigare i framtidens kraftsystem (10 mars)