Nyhet | 2012-01-28 | 10:00

Vattenkraft – energikälla med lång historia

Redan under antiken använde grekerna vattenkraft för att utföra mekaniskt arbete. I över 100 år har den använts för elproduktion och vattenkraft är den viktigaste källan för förnybar elproduktion. I dag står vattenkraft för cirka 20 procent av Vattenfalls totala elproduktion och för nära hälften av Sveriges elproduktion. I och med den industriella utvecklingen i Europa kom vattenkraft mekaniskt att driva stora industrier som väverier, valsverk och mekaniska verkstäder. När man på 1870-talet började producera el med vattenturbiner, blev det möjligt att utnyttja högre fallhöjder och ta vara på vattenkraft i större omfattning. [caption id="attachment_15422" align="alignright" width="300" caption="Olidanverket i Trollhättan."]Olidanverket i Trollhättan.[/caption] Den första fungerande vattenturbinen togs i bruk 1830. Det allra första, mycket enkla, vattenkraftverket för elproduktion byggdes 1879 vid Niagarafallen i USA. Kraftverket bestod av ett vattenhjul och en dynamo och genererade kraft nog att lysa upp Niagarafallen. I början av 1900-talet började svenska staten bygga vattenkraftverk för elproduktion. Kungliga Vattenfallsstyrelsen, sedermera Vattenfall, bildades 1909 ur Trollhätte- kanal- och vattenverk i samband med bygget av Olidanverket i Trollhättan. Därefter följde kraftverken i Porjus och Älvkarleby. I dag äger och driver Vattenfall 92 vattenkraftstationer i Sverige – och dessutom tio i Finland och tio i Tyskland. Hälften av Sveriges el Norge, Sverige och Frankrike är de största producenterna av vattenkraft i Europa. I Sverige finns det ungefär 1.800 vattenkraftverk av varierande storlek. Tillsammans producerar de ungefär hälften av den el som används i landet. I dag står vattenkraften för cirka 20 procent av Vattenfalls totala elproduktion. Vattenkraften är förnybar och ger nästan inga utsläpp till miljön. Däremot påverkas den lokala miljön när man bygger kraftverk, dammar och regleringsmagasin. Fördelarna med vattenkraft är många. Förutom att vattenkraften är billig, driftsäker och lätt att reglera är tekniken väl prövad och utvecklad. Den uppfyller mycket höga säkerhetskrav och medför inte någon förbrukning av ändliga naturresurser. [caption id="attachment_15501" align="alignleft" width="300" caption="Porjus vattenkraftverk."]Porjus vattenkraftverk.[/caption] Serien om vattenkraft består av totalt sju artiklar. Varje helg i sju veckor publiceras en ny artikel: 1. Vattenkraft – energikälla med lång historia (28 januari) 2. Så produceras el i ett vattenkraftverk (4 februari) 3. Spännande jobb att styra över Göta älv (11 februari) 4. Vattenkraft – en viktig förnybar energikälla (18 februari) 5. Vattenkraft i Tyskland har annan funktion än i Sverige (25 februari) 6. Vattenfall vill förvärva vattenkraft i Frankrike (3 mars) 7. Vattenkraft allt viktigare i framtidens kraftsystem (10 mars)