Nyhet | 2009-12-14 | 16:00

Vattenkraft - ett bra val

Den 1 december arrangerade CMB, en intresseförening för byggmanagementfrågor, ett seminarium på Chalmers. Niklas Dahlbäck, PVHK, var med och föreläste.
CMB eller ”Centre for Management of the Built Environment” valde Chalmers som plats för deras årliga huvudseminarium. Temat var energisektorn och rubrikerna; Kommande vägval inom energiområdet vad betyder det för vår infrastruktur och byggande? Vilka utmaningar känner företagen?

Viktigt att synliggöra vattenkraften

Niklas budskap var bland andra; att vattenkraften fortlöpande har en omfattande investeringsverksamhet och att byggstrukturerna kommer att hamna allt mer i fokus. Han berättade också att vi har ett antal utmaningar framför oss både inom förvaltningsarbete och anpassning till förändringar, som kommer att kräva både ny kunskap och nya människor. Seminariet gav en möjlighet att synliggöra vattenkraften, ett arbete vi måste driva på många plan för att skapa intresse och acceptans för vår verksamhet.

Avslutningsvis konstaterade Niklas att:

  • Vattenkraften är ett av våra bästa val att bidra till det framtida uthålliga energisystemet.
  • Vattenkraften för överskådlig tid kommer att vara en viktig del i vårt elkraftssystem.
  • Det kommer fortvarigt att behövas insatser till förnyelse och anpassning.

Tre deviser för oss alla att ta med oss när vi träffar våra olika kontakter.