Nyhet | 2012-02-25 | 10:00

Vattenkraft i Tyskland har annan funktion än i Sverige

I Tyskland, liksom i flera europeiska länder, spelar vattenkraften en annan roll i energisystemet än i Skandinavien. I Sverige är vattenkraft en del av basproduktionen av el samt reglerkraft, medan den i Tyskland i huvudsak fungerar som reglerkraft, en liten men väsentlig del av elförsörjningen. [caption id="attachment_15862" align="alignright" width="200" caption="Pumpkraftverket Hohenwarte II"]Pumpkraftverket Hohenwarte II[/caption] Vattenkraftverk används vanligtvis för att producera el. Från vattenmagasinen rinner vattnet genom anläggningen och genererar el. I Sverige står vattenkraften för cirka 60-65 TWh el, närmare hälften av den totala elproduktionen. Pumpkraftverk har en annan funktion. På natten, när efterfrågan på el är låg och därmed också priset relativt lågt, pumpas vatten upp till magasinen. Det vattnet används sedan för elproduktion när efterfrågan är stor och priset därmed högre. Pumpkraftverken bidrar alltså inte med någon nettoproduktion av el. Vattenfalls tyska pumpkraftverk producerar cirka 3 TWh, men för att pumpa upp vatten till magasinen går det åt cirka 3,8 TWh el. Totalt sett alltså inte ett tillskott utan ett minus i elbalansen. Reglera frekvensen på elnätet En annan funktion är att reglera frekvensen på elnätet. Huvuddelen av den tyska elproduktionen kommer från kraftverk eldade med brunkol och stenkol eller från kärnkraftverk*. Dessa verk är dimensionerande för att producera med maximal effekt och det är svårt att snabbt anpassa produktionen till användningen. Pumpkraftverken däremot kan regleras blixtsnabbt för att öka eller minska produktionen och därmed stabilisera frekvensen i elnätet. I Sverige och Norge har den vanliga vattenkraften också den funktionen. Produktionen ökas eller minskas både dagligen och sekundsnabbt för att hålla nätfrekvensen 50 Hz. Även i Sverige finns sedan 1978 ett pumpkraftverk, Juktan i övre delen av Umeälven, men av ekonomiska skäl pumpas vatten inte längre upp i magasinet Blaiksjön, utan kraftverket används bara för elproduktion ur det strömmande vattnet med relativt mindre fallhöjd. Film från Hohenwarte II [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OMhCaIYnDhU[/youtube] Mer än 100 vattenkraftverk Vattenfall har mer än hundra vattenkraftverk, de flesta i Sverige och några även i Finland. I Tyskland driver Vattenfall åtta pumpkraftverk (2.900 MW) och tre mindre vattenkraftverk (10 MW). Även andra aktörer än Vattenfall har pumpkraftverk och vattenkraftverk i Tyskland. * Tyskland avvecklar kärnkraften till år 2021. Serien om vattenkraft består av totalt sju artiklar. Varje helg i sju veckor publiceras en ny artikel: 1. Vattenkraft – energikälla med lång historia (28 mars) 2. Så produceras el i ett vattenkraftverk (4 februari) 3. Spännande jobb att styra över Göta älv (11 februari) 4. Vattenkraft – en viktig förnybar energikälla (18 februari) 5. Vattenkraft i Tyskland har annan funktion än i Sverige (25 februari) 6. Vattenfall vill förvärva vattenkraft i Frankrike (3 mars) 7. Vattenkraft allt viktigare i framtidens kraftsystem (10 mars)