Nyhet | 2008-02-15 | 09:45

Vattenkraft som examensarbete

Victoria Karlsson, 24-årig student från Luleå, har under ett halvår gjort sitt examensarbete vid Vattenfall Vattenkraft i Luleå.

Victoria Karlsson, 24-årig student från Luleå, har under ett halvår gjort sitt examensarbete vid Vattenfall Vattenkraft i Luleå.

- När jag var liten åkte min familj mycket längs Lule älv på väg upp mot fjällvärlden. Intresset för att lära mig mer om förnybara energikällor och hur man kan producera el med hjälp av naturens resurser ledde mig in på just energiteknik och speciellt vattenkraft, säger Victoria.

Examensarbete med produktionsvinst

Victorias examensarbete handlar om att undersöka vilka produktionsökningar som kan uppnås genom att minska ledkransläckaget i turbiner.

Runt turbinen sitter ett antal så kallade ledskovlar går att vrida och till och med stänga så att inget vatten kan passera igenom. Detta kallas turbinens ledkrans. När inget vatten passerar igenom turbinen snurrar den inte och ingen el produceras. Ibland vill man tillfälligt stänga en turbin, kanske för att andra turbiner i kraftverket producerar tillräckligt.

Men, och det är detta Victoria har undersökt, alla turbiner läcker vatten trots att ledkransen är helt stängd. Läckaget varierar beroende på typ och storlek på turbinen men läckage på 1000 liter i sekunden är inte ovanligt. Det är vatten som annars kunde stanna kvar i magasinet och användas för produktion.

- Den metod jag har undersökt används idag inom Vattenfall och går ut på att installera en tätningslist av polyuretan för att täta runt ledskovlarna. Generellt går det nog att halvera läckaget och det betyder mycket pengar i slutänden, säger Victoria.

Arbetsmarknaden väntar

När Victorias examensarbete nu är avslutat står en bred arbetsmarknad och väntar. Kraftbolagen är givna arbetsgivarkandidater men även pappersmasseindustrin, kraftvärmeföretagen samt konsultföretag verksamma i energibranschen har rätt sorts arbetsuppgifter för Victoria. Vad som står högst upp på önskelistan är dock ingen tvekan, enligt Victoria.

- Vattenkraft!

Mer om vår vattenkraft

Vill du göra ditt examensarbete hos oss?