Nyhet | 2008-04-23 | 09:30

Vattenläckage från fjärrvärmenätet i Nyby

För närvarande pågår ett mindre fjärrvärmeläckage i Nyby, Uppsala. Med anledning av detta har TV4 Uppsala kontaktat Vattenfall Värme för en kommentar.

Enligt Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme Uppsala, upptäcktes läckan i Nyby den 2 april i år. Vattenfall har direkt vidtagit åtgärder för att förhindra läckaget, bland annat genom att pumpa upp fjärrvärmevatten från fjärrvärmekamrarna och leda bort det via en dagvattenbrunn. I början av maj kommer grävarbeten påbörjas för att byta ut den aktuella kulverten och läckaget beräknas vara helt åtgärdat under maj. Det råder ingen fara för de boende eller fastigheterna i området.

Adrian Berg von Linde säger vidare att läckor på fjärrvärmenätet kan uppstå under normala omständigheter. Vattenfall arbetar fortlöpande med översyn och underhåll av vårt fjärrvärmenät.

Vid eventuella frågor, kontakta Kundservice på 020-36 00 36 eller via e-post:

varme@vattenfall.com