Nyhet | 2011-05-31 | 11:02

Växande krav på smartare elnät

I takt med att fastigheter liknande One Tonne Life-huset blir vanligare, växer kraven på smartare elnät. Bostadshus utrustade med solpaneler kommer att ta ut el från nätet men även kunna skicka ut överskottsproduktion på elnätet. [caption id="attachment_8548" align="alignleft" width="180" caption="Framtidens elnät måste klara av mer än dagens."]Framtidens elnät måste klara av mer än dagens.[/caption] Dagens europeiska elnät som har mellan 30 och 50 år på nacken är konstruerade för enkelriktad flöde av el till konsumenter från ett fåtal stora produktionsanläggningar. Med framväxten av småskalig elproduktion från vindkraftverk och solpaneler på hus liknande de som One Tonne Life-huset i Hässelby Villastad är utrustat med, växer behovet från kunderna att kunna mata ut el på näten och få betalt för den. Att möta det behovet kommer att bli en utmaning för energibolagen och kräver ny smart teknik. Kunderna kommer i framtiden ha större möjligheter att påverka sina energikostnader, bland annat genom tillgång till detaljerad information över sin konsumtion och realtidssystem för att timvis kunna följa elpriserna. Redan i dag finns den första generationens realtidssystem – till exempel Vattenfalls produkt EnergyWatch. – I nästa generations tjänster kommer man att kunna få timvis prissättning på elen. Det krävs egentligen inte så mycket teknik för det, det är mer informationsmässigt utmanande, menar Johan Söderbom, ansvarig för FoU-programmet Smart Grids på Vattenfall. Fördel med detaljerad prisinformation Fördelen med mer detaljerad prisinformation är att kunderna då kommer att kunna välja rätt tidpunkt prismässigt för exempelvis laddning av elbilar. – I Sverige har vi med all sannolikhet timvis mätning och avräkning inom tio år, förklarar Johan Söderbom Intåget av mer vindkraft och solenergi i elnätet får även andra konsekvenser. Vindkraften producerar bara när det blåser och solenergi uppstår bara när solen skiner. Energibolagen kommer då tvingas balansera med andra energislag. Ett annat alternativ är att konsumtionsmönster ändras. Smart Grids Gotland Vattenfall driver tillsammans med ABB och Kungliga Tekniska Högskolan projektet Smart Grids Gotland där ett intelligent elnät ska byggas upp på ön för att ge kunskap om teknik och konsumentbeteende. – Den nordiska elmarknaden är progressiv jämfört med andra marknader. Just Gotland har en stor andel vindkraft och passar därför mycket bra som försöksprojekt, förklarar Johan Söderbom. Se film om framtidens smarta elnät [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6QgBOeFV2Ow[/youtube]