Nyhet | 2010-01-04 | 11:00

Vd Bertil Dihné om INES 1:or och ett tungt år för Ringhals

När vi nu kan blicka tillbaka på 2009, är det inte ett år vi på Ringhals, kommer att minnas med glädje. Produktionsmässigt gjorde vi ett av de sämsta resultaten på många år, med en produktion på drygt 19,6 TWh. Bara tre gånger tidigare, sedan vi fick alla fyra reaktorblocken i drift 1983, har vi producerat under 20 TWh. Under året har vi också fått en del berättigad kritik från Strålsäkerhetsmyndigheten. Men jag är trots det optimistisk inför framtiden.

Anledningen till det låga driftresultatet är de långa översynerna – revisionerna på Ringhals 1 och 2. De inleddes under våren och var redan från början planerade att pågå ovanligt länge.
På Ringhals 1 har stora säkerhetshöjande installationer gjorts. I princip har de viktiga säkerhetssystemen fördubblats, vilket gör att R1 nu i många avseenden kan jämföras med en helt ny och modern anläggning.
På Ringhals 2 pågår ett omfattande projekt där hela den gamla analoga instrument- och kontrollutrustningen byts ut mot ny digital teknik. Bytet inkluderar ett helt nytt kontrollrum, allt kablage till och från kontrollrummet samt alla givare och mätare ute i stationen. Också det är ett säkerhetshöjande projekt.
Båda dessa revisioner har dragit ut på tiden och blivit betydligt längre än planerat. Installationerna var mer komplexa än vad vi förutsåg och med facit i hand, var vi allt för optimistiska i våra tidplaner. På Ringhals 1 har vi dessutom stött på ett antal problem som har fått lösas samtidigt. I båda fallen återstår i skrivande stund ytterligare några veckors arbete innan Ringhals 1 och 2 är tillbaka i säker och stabil drift.

Vi har också gjort ett par allvarliga avsteg från våra säkerhetsrutiner som jag inte alls är nöjd med. När vi startade Ringhals 1 efter förra översynsperioden i januari missade vi att koppla in ett säkerhetssystem – ett system som automatiskt sätter igång vissa funktioner om ett läckage skulle uppstå i reaktorsystemen. Visserligen finns det andra funktioner som träder in och ser till att inget allvarligt händer, men det var en miss som vi inte får göra. Vi bedömde, efter noggrann utredning, avvikelsen som en nivå 1 (den lägsta nivån) på den internationella skalan för kärnkraftshändelser – INES.

I samband med ett snabbstopp av Ringhals 1 i slutet av 2008, upptäcktes variationer i flödet i ett av säkerhetssystemen. Variationerna sågs inledningsvis enbart som ett reglerproblem men djupare analyser visade senare att blocket inte borde ha körts innan det rättats till. Vid den MTO-utredning (människa, teknik, organisation) som vi genomförde senare framkom också att några ingenjörer anade att det fanns en säkerhetskoppling i det inträffade. Tyvärr framfördes aldrig dessa farhågor till beslutande nivå. Det är just den bristen i våra rutiner som gjort, att vi nu preliminärt kommer att klassa även den avvikelsen som en INES 1.

Det har tyvärr förekommit ett antal säkerhetsbrister under de senaste åren och sammantaget ledde det till att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM den 7 juli gav oss ett föreläggande med ”särskilda villkor för drift” – i dagligt tal ”särskild tillsyn”.
Föreläggandet innebär att Ringhals kommer att granskas noga av myndigheten under en lång tid framöver och att vi måste genomföra en rad åtgärder för att komma tillrätta med de grundläggande problemen.
Att vara Vd för en anläggning som visar dåliga produktionsresultat är inte roligt, men jag lovar att kritiken från SSM svider mycket mer. Sedan jag började som Vd för ett par år sedan har vi fokuserat mycket på säkerheten och flera initiativ för att förstärka den har tagits. Varje medarbetare vet att ”säker och stabil drift” går före alla tidplaner och andra resultat. Att vi mitt i detta arbete får skarp – och berättigad kritik – från tillsynsmyndigheten, tar jag personligen mycket allvarligt på.

Men vi kommer igen. Sedan vi fick föreläggandet i somras har vi arbetat målinriktat och grundligt med att ta fram en plan för att komma till rätta med de brister som bevisligen finns i vår organisation och inte minst för att återupprätta vårt anseende. Planen har vi nu presenterat för myndigheten och den har i huvudsak accepterats.
En del saker av enklare natur har vi givetvis redan åtgärdat. Men jag kan försäkra alla om att vi brinner för att så snabbt som möjligt, även rätta till de mer grundläggande brister som både vi själva och SSM har sett att vi har.
Ett kvitto på att vi rör oss i rätt riktning hoppas jag att vi får en bit in på det nya året när IAEA genomför en så kallad OSART på Ringhals (Operational Safety Rewiew Team).

Nu har allt inte varit dåligt under 2009. Tvärtom det finns en hel del att glädjas åt. I grunden är Ringhals ett säkert och bra kärnkraftverk. Det har också genomförts många bra och lyckade projekt. Vi har till exempel under året gjort stora insatser för att få anläggningarna i prydligt skick med ett gott synligt resultat.
Våra båda andra reaktorblock Ringhals 3 och 4 har gått mycket bra. Båda har under 2009 gjort sina bästa driftår någonsin. Ringhals 3 har producerat cirka 8,1 TWh vilket är 500 GWh mer än det tidigare rekordet 2008 och Ringhals 4 producerade 7,5 TWh, drygt 130 GWh mer än tidigare.

2009 har varit ett tungt år. Egentligen har vi haft flera i rad, med stora moderniseringsprojekt för att ställa våra anläggningar i gott skick för framtiden. Men nu känns det som vi är över puckeln och kan börja visa vad vi går för igen. På Ringhals finns en kompetent och engagerad personal. Det är tack vare deras engagemang vi tagit oss igenom alla svårigheter under året och jag vet att vi kommer att lösa de återstående problemen. Med Ringhals 1 och 2 tillbaka i drift ser jag med tillförsikt framtiden an. 2010 kommer att bli ett mycket bättre år för Ringhals.

Bertil Dihné
Vd Ringhals AB