Nyhet | 2012-03-15 | 14:20

Ventilombyggnad på Ringhals 2

Ringhals 2 beräknas kunna återstarta den 4 april, efter att en felande ventil byggts om och ändringen blivit säkerhetsmässigt godkänd.

I samband med prov inför återstarten av Ringhals 2 tidigare i år uppstod ett fel i en ventil som tillhör nyinstallerade pumpar i hjäpmatarvattensystemet. För att komma till rätta med den felande ventilen gjordes en mindre ombyggnad i systemet. Den här förändringen löste inte problemet fullt ut, varför vi nu installerar ett permanent minflöde till pumpen istället.

Då arbetet med ventiländringen är tidsödande på grund av de stränga krav vi har på dokumentation och verifiering av våra säkerhetssystem har vi meddelat marknaden om återstart den 4 april med en osäkerhetsmarginal på fyra till sju dygn.

När Ringhals 2 fasas in på elnätet kommer blocket att köras vid samma effekt som de senaste två åren, 94 %. Arbete inleds för att i nästa steg göra en anläggningsändring som medger drift vid 100 % effekt.

Läs mer
Bakgrund till ventilproblemet: Varför står Ringhals 2, 2012-02-23