Nyhet | 2009-10-19 | 14:45

Vi koncentrerar oss på säkerhetsarbetet

− Vårt huvudfokus just nu är att komma tillrätta med de brister som Strålsäkerhetsmyndigheten har kritiserat oss för, säger Ringhals Vd Bertil Dihné i en kommentar till SSM:s beslut att för närvarande avstyrka Ringhals planer på effekthöjningar.

SSM tillstyrkte tidigare i år Ringhals planer att höja effekten på Ringhals 4 men i ett nytt beslut avråder myndigheten nu regeringen från att bevilja tillstånd till den tänkta effekthöjningen.
Ringhals bör inte tillåtas att genomföra effekthöjningen till dess att bristerna i säkerhetskulturen är åtgärdade och den särskilda tillsynen upphävd, skriver myndigheten i sitt nya yttrande till regeringen.

− Självklart prioriterar vi säkerhetsarbetet, säger Bertil Dihné. Det ånggeneratorbyte, som är förutsättningen för effekthöjningen, är också ett säkerhetshöjande projekt och kommer att genomföras som planerat år 2011. Först när vi har nått upp till den standard som både vi och myndigheten vill ha inom säkerhetskulturområdet, kommer vi att på nytt söka tillstånd för effekthöjning.

Läs mer

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor