Nyhet | 2010-09-24 | 12:00

Vi testar att elda returträ

I Motala använder vi biobränsle till 97 procent för att producera värme och el. Till största delen är det flis och spån. För att även i fortsättningen kunna leverera fjärrvärme till våra kunder till en rimlig kostnad och med bibehållen god miljöprestanda, vill vi elda även med returträ. Det är träavfall från till exempel lastpallar och rivna hus. Vi kommer att eftersträva att använda oss av lokala leverantörer.

För att få elda returträ behöver vi ett förnyat miljötillstånd av länsstyrelsen. Miljötillståndet omfattas av förordning 2002:1060 om avfallsförbränning och ställer högre krav på vår rening än dagens tillstånd. Ansökningsprocessen för att få ett sådant miljötillstånd har påbörjats.

När vi eldar med flera olika bränslen kan utsläppen till luft och vatten komma att öka. Vi vill påverka miljön så lite som möjligt och kommer att testa att elda returträ under en tid för att undersöka om vi behöver komplettera anläggningen i Bergsättersverken för att klara de högre kraven som ställs. Har du som boende i närheten några synpunkter, är du välkommen att höra av dig till oss!

För mer information kontakta:

Berit Sanded, anläggningschef Vattenfall Heat i Motala
E-post: berit.sanded@vattenfall.com 
Maria Münter, miljö- och arbetsmiljösamordnare Vattenfall Heat Sweden
E-post: maria.münter@vattenfall.com

Andra förändringar

Under senare tid har vi genomfört en del energieffektiviseringar i anläggningen samt förbättrat bränsleinmatningen. I samband med att vi provar att elda returträ kommer vi också att kontrollera att dessa energieffektiviseringar ger det resultat vi förväntar oss.