Nyhet | 2010-01-18 | 08:30

”Vi tjänar pengar på att produktionen är i gång”

Kritiker hävdar att stillastående kärnkraftverk är en strategi av energijättarna för att kunna höja elpriset och på så sätt öka sina intäkter. "I själva verket förlorar vi hundratal miljoner på våra stillastående reaktorer", säger Lars Joelsson, chef för Vattenfalls produktionsledning i Norden. [caption id="attachment_3637" align="alignleft" width="250" caption="Lars Joelsson"]joelssontn[/caption] Höga spotpriser på elmark-naden ger visserligen högre intäkter än normalt under några få timmar, men den höjningen är långt mindre värd än de för-luster som uppkommer av att reaktorerna står stilla, påpekar Lars Joelsson. – Vi säljer dessutom huvud-delen av vår produktion på långsiktiga, prissäkrade kon-trakt. Kortsiktiga variationer på spotmarknaden påverkar inte sådana kontrakt. Både drift och underhåll av kärnkraftanläggningar präglas av långsiktighet. Just nu genomförs den mest omfattande renoveringen av svenska kärnkraftanläggningar sedan de byggdes. Underhållsarbetena påbörjades långt innan vinterkylan slog till. Säkerheten kommer alltid i första rummet och varje ombyggnad måste granskas och utvärderas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Vattenfall har i dag två helt stillastående reaktorer i Ringhals. Under kallperioden från i mitten av december till i mitten av januari stod bitvis fyra av Vattenfalls reaktorer stilla. – Under den perioden tappade vi intäkter i storleksordningen 150 miljoner kronor, jämfört med om kärnkraftverken hade varit i drift, säger Lars Joelsson. Hade det varit varmare hade Vattenfall tappat runt 450 miljoner kronor, jämfört med om kärnkraften varit i drift. – Vi tjänar pengar på att produktionen är i gång – inte att den står still, säger Lars Joelsson.