Nyhet | 2007-04-26 | 14:30

Vi undersöker för vindkraft i Forsmark

Vattenfall undersöker möjligheten att bygga vindkraft vid Forsmarks kärnkraftverk.

Planerna omfattar tolv vindkraftverk på Vattenfalls mark vid Biotestsjön i närheten av Forsmark. Området har bra förutsättningar för vindkraft och det finns många fördelar med att bygga i ett område som redan används för elproduktion.

Kontaker har tagits med kommunen och länsstyrelsen samt brev har skickats till närboende i området.