Nyhet | 2011-11-18 | 12:15

”Vi vill göra en både bra och rättvis affär i Liberia”

Vattenfall välkomnar all utomstående granskning av verksamheten i Liberia som ett komplement till den egna uppföljningen. Som aktiv delägare har Vattenfall genom Buchanan Renewables Fuel (BRF) regelbundna kontakter med lokala och internationella icke-statliga organisationer (NGO) för att förklara verksamheten och driva fram förbättringar när så behövs.

BRF kritiseras i en rapport från den holländska icke vinstdrivande organisationen SOMO och liberianska Green Advocates. Enligt rapporten utnyttjar BRF liberianska bönder, bryter överenskomna avtal och betalar för lite för uttjänta gummiträd. Det hävdas även att BRF:s verksamhet driver upp priset på träkol vilket drabbar lokalbefolkningen.

– Vi vill göra en både bra och rättvis affär i Liberia och självklart följer vi alla de lagar och regler som gäller i landet. Vår uppfattning är att den överväldigande majoriteten bönder och andra intressenter är nöjda med vår verksamhet i BRF och de överenskommelser man har träffat. I många fall stödjer vi småbrukarna med återplantering samt teknisk och finansiell hjälp. Det finns enstaka fall där bönder varit missnöjda med prissättningen eller haft orealistiska förväntningar. Det har i de allra flesta fall klarats ut och i dag känner vi inte till annat än enstaka klagomål angående betalningsvillkor och prissättning, förklarar Göran Lundgren, chef för Vattenfalls biomassaverksamhet.

2010 köpte Vattenfall tillsammans med det statligt ägda svenska investeringsbolaget Swedfund 30 procent i Buchanan Renewables Fuel i Liberia som grundades 2007. BRF:s affärsidé är att ta hand om gummiträd som har blivit för gamla för att ge gummiråvara (latex). Tidigare har dessa träd avverkats och eldats upp på plats. Nu köps de gamla träden och sönderdelas till bränsleflis.
Liberia är ett komplext och utmanande land att göra affärer i efter drygt 23 år av oroligheter, varav 14 år av inbördeskrig. Landet bygger fortfarande upp sin ekonomi, institutioner, infrastruktur och framtid. Det är således en utmanande och komplex miljö att bedriva affärsverksamhet i.

– Innan vi beslutade oss för att påbörja samarbetet i Liberia gjorde vi ett antal granskningar och analyser inklusive en hållbarhetsanalys där vi bland annat bedömde effekterna för ekonomin, den lokala miljön och befolkningen. Vi kom fram till att projektet skulle få flera positiva effekter med bland annat återplantering av gummiträd och att vi betalar för träden som tidigare brändes upp. Vi vet även att Buchanan Renewables Fuel betalar mycket bra löner med lokala mått mätt och att arbetsförhållandena i bolaget är goda, säger Göran Lundgren.

– Vi ser positivt på att få medverka till landets utveckling. I detta projekt måste man förstå och acceptera att detta är en resa, allting är inte perfekt från början. Vi behöver ett samspel mellan alla intressenter – bönder, NGOs, myndigheter, samhället och affärspartners – för att leda en process av ständiga förbättringar. Med vårt affärsengagemang främjar vi utveckling i landet. Det tar tid och energi att förbättra den lokala utvecklingen, rättvisan och miljön. Men vi är övertygade om att vi är på rätt väg i Liberia, uppger Erik Brandsma, CSR-chef på Vattenfall.

Vattenfall har nära kontakt med flera lokala NGOs och välkomnar utomstående granskning av verksamheten.
– Vi arbetar hårt i Liberia för att tillgodose intressen och problem för alla berörda parter, inklusive bönderna och de lokala samhällena, säger Erik Brandsma.

Priserna på basvaror i Liberia har stigit sedan 2007. Det gäller bland annat bränsle och ris. Denna prisökning har en klar koppling till produktionskostnaderna för träkol, men är utanför BRF:s kontroll. Dessa prisökningar har i huvudsak inträffat innan BRF:s verksamhet kom i gång på allvar.
– Vi tar träkolsarbetarnas synpunkter på allvar och har bland annat inlett ett samarbete med deras fack. I oktober har vi haft två konstruktiva möten och ytterligare ett möte ska hållas med dem i november, uppger Göran Lundgren.