Nyhet | 2012-07-02 | 13:00

Viktiga sjöräddare sponsras

Sjöräddningssällskapets verksamhet har stor betydelse för Vattenfalls havsbaserade vindkraft. Koncernen har därför beslutat att sponsra den ideella föreningen under 2012. Bidraget riktas mot Sjöräddningssällskapets räddningsstationer i Falsterbokanalen och Bergkvara. [caption id="attachment_17532" align="alignleft" width="210" caption="Lillgunds vindkraftpark i Öresund"]Lillgunds vindkraftpark i Öresund[/caption] - Vi är beroende av Sjöräddningssällskapet om det händer något vid vindkraftparkerna Lillgrund, Yttre Stengrund eller Utgrunden. Sjöräddning är en väldigt viktig del med tanke på vår verksamhet, förklarar Anna Bjerkesjö, kommunikatör för Vattenfalls svenska vindkraftverksamhet. Sponsringsavtalet ger även Vattenfall möjligheter till att delta i sjöräddningsövningar. Rolf Westerström, vd för Sjöräddningssällskapet, säger att Vattenfalls bidrag är betydande för föreningens kassa. - Det kan i vissa fall täcka kostnaden för en räddningsbåt i ett helt år. Vi lever helt på bidrag från företag, föreningar och på ideellt arbetande frivilliga. Vi har en hel del företag som ger mindre bidrag i form av material. Men ganska få bidragsgivare är i Vattenfalls storlek.