Nyhet | 2011-07-05 | 15:20

Viktigt att klargöra priset för energiförnyelsen i Europa

Vad får omställningen till förnybar energiförsörjning i Europa kosta? De politiska partierna besvarade inte den frågan, konstaterade koncernchefen Øystein Løseth då han summerade paneldebatten vid Vattenfalls seminarium om Sveriges roll i Energieuropa. [caption id="attachment_12434" align="alignleft" width="172" caption="Øystein Løseth"]Øystein Løseth[/caption] I sin inledning till seminariet pekade Øystein Løseth på tre problem för den europeiska energiförsörjningen: försörjningstrygghet, hållbarhet och konkurrenskraft. Han ställde också frågan om energipolitiken är en angelägenhet för varje land för sig eller om den kräver europeiskt samarbete och samordning. Den sista frågan kommenterades av Jan Eliasson, före detta utrikesminister, som pekade på den globala maktförskjutningen, där ett splittrat Europa inte självklart är en av huvudaktörerna. Dagens problem med miljön och energiförsörjningen är så mångfacetterade att det behövs samarbete för att lösa dem, ansåg han. – Europa måste samla och ena sig för att hävda sig i den allt tuffare internationella konkurrensen. Idealtillståndet är att goda internationella lösningar betraktas som ett nationellt intresse, menade han. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=biMOj4HXzAw[/youtube]Optimism en plikt Jan Eliasson var orolig för vart krisen för euron och i grunden för EU kan leda, med tanke bland annat på den ökande skepsisen mot EU även i Tyskland, Europas viktigaste land, vars politiska sårbarhet visats av beslutet att snabbavveckla kärnkraften. [caption id="attachment_12435" align="alignleft" width="196" caption="Jan Eliasson"]Jan Eliasson[/caption] – När man arbetar med EU-frågor är optimism en plikt, men problemen är mycket komplicerade och vi har ett rejält arbete framför oss, medgav Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige. Han påpekade att en stor del av energiinfrastrukturen i Europa, inte bara elnät, måste bytas ut. I vissa länder handlar det om en tredjedel. Enighet om vindkraftutbyggnad De politiska partierna företräddes av tre riksdagsledamöter, alla ledamöter i näringsutskottet. Cecilie Tenfjord-Toftby (M) såg det som positivt att alla partier är överens om att bygga ut vindkraften och Sverige är nu med på den globala tio-i-topp-listan för ny vindkraft. Däremot har Sverige isolerat sig med sin avvisande hållning till naturgas, som under en övergångsperiod kan spela en viktig roll bland annat i fordonsflottan. Hon välkomnade ett gemensamt elcertifikatssystem särskilt med tanke på de baltiska länderna. Lise Nordin (MP) däremot var orolig över att ett sådant system kan leda till mer vattenkraftutbyggnad i Norge, med skadliga konsekvenser för miljön. Energieffektivisering är den största utmaningen och Sverige är sämst i klassen på detta område, ansåg hon. Varje land i Europa måste i första hand ta ansvar för omställningen av sitt eget energisystem. När det är gjort kan man bygga ut förbindelserna, men vi ska inte bygga förbindelser som gör att andra länder slipper göra sin del, ansåg Lars Johansson (S). Han framhöll som positivt att Vattenfall satsat 1,5 miljarder kronor på att tillsammans med Volvo utveckla en plug-in-hybridbil på kommersiella villkor. Klarspråk om kostnaden Debatten mellan de politiska partierna uppvisade lite oenighet och lite enighet, men den berörde inte frågan om priserna – vad omställningen av energisystemet får kosta – noterade Øystein Løseth i sin sammanfattning. – Bör priset avspegla den reella kostnaden för förnybar el eller ska men tillämpa feed-in-principen, där konsumenterna inte ser att de betalar? Han konstaterade att Tysklands beslut att stänga kärnkraften står i konflikt med EU:s miljömål, men att beslutet är förståligt då 70-80 procent av Tysklands befolkning säger nej till kärnkraft. Vattenfall accepterar beslutet men kräver ersättning, sade han. Øystein Løseth noterade också att mer och mer regleras, men att reglerna är olika i varje land. En harmonisering är nödvändig, menade han. Moderator i debatten var Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten.