Nyhet | 2010-12-03 | 07:54

Vilseledande uppgifter i Upsala Nya Tidning om kärnkraftberedskap

Upsala Nya Tidning publicerade den 2 december en artikel med rubriken ”Låg kompetens och få övningar” som handlar om Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) Risk- och sårbarhetsanalys.

Artikeln är skriven på ett sådant sätt så att det framstår som att det råder kompetensbrist vid de svenska kärnkraftverken och att inte haveriberedskapen övas i tillräcklig omfattning. Detta intryck förstärks genom rubriken på UNT:s förstasida ”Sämre beredskap på kärnkraftverken”.

UNT skriver inte att SSM:s analys syftar på den nationella strålskyddsberedskapen, alltså inte beredskapen eller kompetensnivån vid kärnkraftverken.

I Forsmark har vi ett ambitiöst arbete för att ständigt kunna ha en god kompetens inom haveriberedskapen, även när det kommer in nya medarbetare. Dessutom har vi genom åren utökat vår övningsverksamhet som består av flera små övningar, så kallade stabsövningar, och en årligen återkommande storövning där hela vår haveriberedskap medverkar. Den senaste storövningen ägde rum så sent som den 25 november i år.

För mer information kontakta:

Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13, cin@forsmark.vattenfall.se