Nyhet | 2008-10-13 | 16:25

Vind 2008 slog deltagarrekord

För besökarna på konferensen Vind 2008 den 8-10 oktober i Malmö var det uppenbart att vindkraft är en bransch i stark tillväxt.

Under Vind 2008 samlades vindkraftsbranschen, intresseorganisationer, myndighetsföreträdare och politiker för att i tre dagar diskutera vindkraftens framtid. Hela 835 registrerade besökare kunde lyssna till ett 50-tal presentationer och diskussioner som avhandlade allt från tekniska nyheter inom branschen till vad myndigheterna gör för att underlätta utbyggnaden av vindkraft i Norden.

Vattenfalls vice vd Hans von Uthmann var en av invigningstalarna och Sven-Erik Thor, forsknings- och utvecklingsansvarig på Vattenfall Vindkraft, presenterade Market Stimulation Program vars syfte är att få in fler leverantörer av vindkraftverk på marknaden.

Vattenfall Vindkraft och Vattenfall Power Consultants fanns bland de sjuttiotalet utställarna. Det stora antalet ger en inblick i hur många områden en bransch som vindkraft engagerar. Alltifrån leverantörer av vindkraftverk och underleverantörer som stödjer service och underhåll av vindkraftverken, till banker, elbolag, myndigheter och konsultbolag som kan erbjuda specialtjänster vid planering, projektering, byggnation och drifttagande.

Frågorna från besökarna varierade från mer teknikbaserade frågor till vad miljöprocessutredningens nyligen framtagna förslag för att förenkla tillståndsprocessen för vindkraftsutbyggnad egentligen innebär.

På avslutningsdagen var en av aktiviteterna ett studiebesök på Lillgrund vindkraftpark. 130 personer tog tillfället i akt att följa med på turen. I strålande solsken berättade vattenfallarna Ole Bigum Nielsen och Jimmy Hansson om projektet och driften för en intresserad publik.

Mer information

Lillgrund vindkraftpark
Våra pågående projekt inom vindkraft