Nyhet | 2009-06-10 | 16:42

Vindkraft och förnyade elnät går hand i hand

Andelen förnybar energi ska öka kraftigt. Men för att få ut den nya kraften behövs förnyade elnät.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Em76I2Z3B9M[/youtube]  Anders Dahl, chef för Vattenfalls vindkraft, Lina Bertling, professor i elsystem, Chalmers och Arne Mogren, chef för Vattenfalls klimatpolicy, ger sin syn på möjligheterna med utbyggnaden av vindkraft och nya elnät.