Nyhet | 2012-09-14 | 13:40

Vindkraften – en gammal energikälla

Att utnyttja vinden till olika saker är en gammal konst och redan för 3.000 år sedan lär det ha funnits väderkvarnar i Kina och Japan. I dag är vindkraft den förnybara energikällan som ökar mest i världen. Under 1200-talet blev väderkvarnarna allt vanligare i Europa och vinden blev en av de viktigaste energikällorna. Enligt teknikhistorikerna kan det under 1800-talet ha funnits så många som en halv miljon väderkvarnar i hela Europa och ungefär lika många i Kina. Väderkvarnarna användes bland annat till att mala säd, till vattenpumpning för att torrlägga mark för jordbruk, för att driva sågverk och papperstillverkning. Växer snabbast Den moderna vindkrafttekniken drog igång på allvar i slutet av 1970-talet, då politikerna var överens om att oljeberoendet skulle minska. Utvecklingen har sedan gått fort framåt och idag kan energi från vindkraft konkurrera med andra energikällor både när det gäller ekonomi och teknik. Vindkraft är i dag den energiform som växer snabbast i världen. Vindkraft har länge varit en liten kraftkälla i Sverige, men de senaste åren har intresset och utbyggnaden ökat. Sveriges största vindkraftpark, Vattenfallägda Lillgrund, ligger i Öresund. Parken består av 48 vindkraftverk och har en total effekt på 110 MW. [caption id="attachment_17979" align="alignleft" width="240"]De tio vindkraftverken i Jaap Rodenburgs vindkraftpark i Nederländerna driftsattes år 2000 De tio vindkraftverken i Jaap Rodenburgs vindkraftpark i Nederländerna driftsattes år 2000[/caption] Tredubblats sedan 2008 År 2011 producerade vindkraften i Sverige 6,1 TWh el, vilket är en ökning med 74 procent jämfört med föregående år. I slutet av 2011 fanns det cirka 2.000 vindkraftverk installerade i Sverige. Elproduktionen från vindkraft har tredubblats sedan 2008 och sexdubblats sedan 2006. Vattenfall har arbetat med utveckling av vindkraft i över 30 år och idag är företaget en av Europas största aktörer och investerare inom vindkraft med drygt 900 turbiner i drift. Förutom i Sverige har Vattenfall vindkraft i Danmark, Tyskland, Nederländerna och i Storbritannien. Källor: Svensk Energi, Energimyndigheten, Svensk Vindkraftförening och Vattenfall Detta är den första artikeln i en serie om vindkraften. Nästa artikel publiceras 28 september