Nyhet | 2011-10-14 | 13:21

Vindkraften fortsätter att växa

Vindkraft är den snabbast växande förnybara energikällan i Europa och har ökat stadigt under de senaste 15 åren med en genomsnittlig tillväxt på 23 procent per år. Vattenfalls totala vindkraftstillgångar om 900 vindkraftverk i sju länder producerar cirka 3,7 TWh, vilket motsvarar en procent av Vattenfalls totala elproduktion och hushållsel till närmare 750.000 svenska hem. [caption id="attachment_13740" align="alignleft" width="269" caption="Här hittar du Vattenfalls befintliga vindkraftparker"]Här hittar du Vattenfalls befintliga vindkraftparker[/caption] – Produktionskapaciteten ökade med hela 450 MW, det vill säga med 50 procent jämfört med året innan. I år förväntar vi oss en ökning med ytterligare 20 procent, säger Anders Dahl, chef för förnybar energi på Vattenfall. Förklaringen till den kraftigt ökade kapaciteten under fjolåret är att vindkraftparkerna Thanet, Edinbane, Stor-Rotliden och Östra Herrestad togs i bruk. Vindkraftens produktionsökning kommer att bestå i flera år framöver. – Under affärsplansperioden fram till 2014 kommer vi mer än fördubbla vår produktion till cirka 5,5 TWh med beslutade och pågående investeringsprojekt, säger Anders Dahl. Omfattande projektportfölj Affärsområdet förnybar energi har en omfattande projektportfölj med vindkraft både på land och till havs i flera länder. Vattenfalls del av vindkraftområdet East Anglia utanför Englands östkust i Nordsjön uppgår till 3.600 MW. – Thanet, världens hittills största havsbaserade vindkraftpark, utanför Englands sydostkust med 100 verk, är på 300 MW så East Anglia motsvarar alltså 12 Thanet i kapacitet, säger Anders Dahl. Även om vindkraften är inne i en mycket expansiv fas står Vattenfalls vindkraftsatsning inför en rad utmaningar. En av dem handlar om behovet av stödsystem för att överhuvudtaget kunna bygga vindkraftverk. – Långsiktigt kan vi inte förlita oss på stödsystem. Industrins utmaning är att få ner kostnaderna för att bygga, driva och underhålla vindkraften. – Jag ser även andra utmaningar. Det är långa tillståndsprocesser för att bygga och det handlar om komplicerade processer som kan ta upp till tio år. En annan utmaning är infrastrukturen: anslutningarna till elnäten måste göras så att det blir balans i systemet. Dessutom är finansiering en svår fråga, konstaterar Anders Dahl.