Nyhet | 2011-08-19 | 10:51

Vindkraftpark i Nordsjön gynnsam för faunan

En vindkraftpark i Nordsjön bidrar till ökad biologisk mångfald och har knappast några negativa effekter på faunan, visar en aktuell holländsk forskarrapport.
 
 
 
  [caption id="attachment_5309" align="alignleft" width="270" caption="Vindkraftverk vid Zeegmond am Zee."]Vindkraftverk vid Zeegmond am Zee.[/caption] Ett forskarteam har under två år studerat bottenlevande organismer, fiskar, fåglar och marina däggdjur vid den havsbaserade vindkraftparken OWEZ nära Egmond aan Zee. Deras slutsatser presenterades nyligen på den vetenskapliga webbsidan Environmental Research Letters online. Studien visar att en ny naturlig livsmiljö bildas vid vindkraftverken för musslor, anemoner, krabbor och andra organismer på havsbottnen. För fisk och marina däggdjur blir vindkraftparken en lugn oas i ett relativt hektiskt kustområde. Den främsta negativa följden är att vissa fågelarter undviker vindkraftparken. Den biologiska mångfalden ökade genom att nya arter av bottenlevande organismer etablerade sig på sandbotten mellan vindkraftverken och djur bildar samhällen på vindkraftverkens pyloner och på stenblocken runt dem. Varierande fiskfauna Fiskfaunan visade sig vara mycket varierande. Vindkraftparken tycks ge skydd åt torsk. Tumlare har också hörts oftare inne i vindkraftparken än utanför den. Olika fågelarter, bland annat havssula, undviker vindkraftparken, medan till exempel måsar inte tycks störas av vindkraftverken. Skarv observerades till och med i större antal. Hur många fåglar som kolliderade med vindkraftverken har man inte kunnat fastställa, men observationer och modellberäkningar tyder på att de var ganska få. Jämförelser med resultaten från andra studier leder forskarna till slutsatsen att en vindkraftparks inverkan beror på vindkraftverkens placering och det omgivande havsdjupet. Vindkraftparken OWEZ har en fördelaktig placering på grund av det relativt låga antalet fåglar som flyger genom området på detta avstånd från kusten. Relativ oas av lugn Intensivt fiske, föroreningar, utvinning av gas, olja och sand samt intensiv sjöfart har redan lett till förändringar av ekosystemet. En vindkraftpark kan i en sådan omgivning bidra till en mer varierad livsmiljö och hjälpa naturen att återhämta sig. I det livliga holländska kustområdet tycks vindkraftparken erbjuda en relativ oas av lugn, enligt forskarna. Forskningen utförs av ett konsortium bestående av det marinekologiska forskningsinstitutet Imares, Kungliga nederländska institutet för havsforskning (NIOZ) och Bureau Waardenburg. Den finansieras av NoordzeeWind, ett företag gemensamt ägt av Vattenfallägda Nuon och Shell Wind Energy. Henk Kouwenhoven , Senior Development Manager på Vattenfalls affärsenhet Renewables, har ägnat över tio år av sitt yrkesliv åt OWEZ havsbaserade vindkraftspark, som byggdes 2005-2006 och togs i drift1 januari 2007. Parken består av 36 V90-turbiner på 3 MW vardera, totalt 108 MW. – Denna miljöstudie genomfördes i enlighet med den holländska regeringens förutsättningar och den är helt förutsättningslös. Allmänt sett är jag inte förvånad över slutsatserna, men vi har lärt mycket av den, säger Henk Kouwenhoven.