Nyhet | 2009-07-01 | 11:29

Vindkraftprojektet i Eriksmåla avslutas

Vattenfall har under drygt ett års tid undersökt möjligheterna för vindkraft i Eriksmåla. Efter ett års vindmätningar tvingas vi konstatera att vindarna inte är tillräckligt goda på platsen.

I förstudier visade området, som ligger norr om Eriksmåla i Emmaboda kommun, på goda vindförhållanden. För att verifiera uppskattningarna har vindmätning genomförts på området under ett års tid. Resultatet visar på att vindförhållandena är sådana att lönsamhet inte kan uppnås med nuvarande, tillgänglig teknik. Vi följer teknikutvecklingen noga och om förutsättningarna i en framtid förändras kan det bli aktuellt att återuppta planerna på en vindkraftpark i Eriksmåla. Det innebär i så fall att en ny tillståndsprövning inleds.