Nyhet | 2011-05-11 | 15:22

Vindkraftverken i Östra Herrestad invigda

Östra Herrestad, Vattenfalls senast uppförda vindkraftpark, invigdes under fredagen och lördagen den 6-7 maj i bästa tänkbara väder. Vindarna var måttliga trots att denna del av Österlen beskrivs som ”ett välkänt blåshål” av lokalbefolkningen.

Invigning av Östra Herrestad vindkraftparkFredagens ceremoni inleddes av Anders Dahl, chef för Vattenfall Business Division Renewables, som talade om Skånes viktiga roll för Vattenfall. Förutom de nio verken i Östra Herrestad som ligger i Simrishamns kommun, finns även vindkraftparken Lillgrund till havs. Göran Enander, överdirektör på Länsstyrelsen i Skåne och kommunens representant Monica Gripp talade om vindkraftens betydelse för att bidra till utvecklingen av förnybar energi i regionen och kommunen. Vindkraftparken i Östra Herrestad täcker en femtedel av kommunens totala elbehov. Projektledare Stefan Karlsson berättade i sitt tal om hur det går till att bygga en vindkraftpark och passade på att tacka alla som på olika sätt bidragit till att projektet byggts på kortare tid än planerat och under budget.

Ceremonin avslutades med traditionell bandklippning och fanfarer följt av visning av ett vindkraftverk från insidan. I Jordbruksverkets regi visades de småbiotoper som anlagts intill verken för att gynna fjärilar, insekter och fågelliv – allt för en ökad biologisk mångfald.

Invigning av Östra Herrestad vindkraftpark

Anders Dahl, chef för Vattenfall Business Division Renewables, Göran Enander, överdirektör på Länsstyrelsen i Skåne och Simrishamns kommuns representant Monica Gripp invigde vindkraftparken med bandklippning och fanfarer.

Öppet hus med lokalt engagemang

På lördagen fick allmänheten ta del av olika aktiviteter på den närbelägna Tågarpsgården. Här kunde man besöka vindkraftverk, gå tipspromenad och vinna priser av lokala konstnärer, prata energieffektivisering med Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint, se Hammenhögsskolans vindkraftutställning och mycket mer. Allt medan Simrishamns musikorkester underhöll. Gärsnäs byalag höll i den populära omröstningen av namn till verken. De vinnande förslagen blev: Miljövingen, Energivingen, Ekonomivingen, Kraftvingen, Elvingen, Naturvingen, Sparvingen, Framtidsvingen och Nutidsvingen.

– Vi är glada för det stora lokala engagemanget. Lokal acceptans är viktigt för oss som ska driva den här parken i tjugotalet år framåt, berättar projektledare Stefan Karlsson.

Ett mindre antal demonstranter hade samlats för att protestera mot vindkraftparken genom hemmasnickrade plakat och flygblad utanför området. Det hela gick mycket fredligt till och Vattenfall passade på att bjuda på kaffe.
– Vi respekterar deras synpunkter men de måste respektera att det här är vårt arrangemang. Självklart pratar vi med dem och lyssnar till deras åsikter, sa Stefan Karlsson.