Nyhet | 2009-12-28 | 10:00

Vindsnurror och solceller på taket

När Vattenfalls nya kontorshus i Solna står klart, ska också en viss del energi per kvadratmeter vara förnybar. Bygg- och fastighetsbolaget Fabege, som uppför byggnaden, gav Vattenfall Power Consultant i uppdrag att utreda detta krav. Vindsnurror på taket är en del av lösningen.

Solceller på taket

– Den mesta energin ska komma från solvärme, men där ska även finnas förnybar el från solceller och vindturbiner, säger Lasse Johansson, som har undersökt förutsättningarna för vindkraft.

Det handlar dels om var på taket turbinerna ska placeras, dels om hur de ska placeras ut och vad de kan förväntas ge.

– De kan inte stå för högt, för då strider de mot bygglovet. De kan heller inte stå för lågt, för då blir effekten sämre. Å andra sidan är det en fördel att de står ovanpå taket, eftersom vinden får extra skjuts när den passerar där, jämfört med en placering på marken, säger Lasse Johansson.

Takytan motsvarar ett halvt tunnland där det finns plats för ett antal vindturbiner, som dock blir ganska små, med en märkeffekt av 2–6 kW. Vissa av dem är skräddarsydda för placering på byggnader.

– I det här arbetet har jag utgått från befintlig vindstatistik i området och använt Windsim, ett verktyg för avancerad strömningsberäkning. Branschens gängse beräkningsmetoder kan inte användas för så här komplicerade vindberäkningar, konstaterar Lasse Johansson.


Kontakta: Lasse Johansson, 031-62 97