Nyhet | 2008-12-02 | 09:10

Vision för kemikalier

På Ringhals används ett stort antal kemiska produkter. Ett ständigt pågående arbete är att byta ut miljöfarliga kemikalier mot miljövänligare alternativ och att minska antalet produkter.

I en idealvärld hämtas alla kemiska produkter från centralförrådet på Ringhals. De ska vara kategoriklassade och miljövänliga både för människa och natur.

– Då har vi gjort vårt för att nå kemikalieinspektionens nationella delmål ”giftfri miljö”, samt gjort bra val för våra medarbetare och anläggningar, berättar Hannah Lindberg Nilsson, miljöingenjör på Ringhals.

I praktiken kan det emellertid vara svårt att verkligen minska antalet kemiska produkter. Under 2008 har betydligt fler nya produkter lagts till i Ringhals kemikalieregister än som tagits bort.

Hannah Lindberg Nilsson, miljöingenjör på Ringhals

Lagkrav styr

I Hannahs arbete ingår att bedöma kemiska produkter ur anläggnings- och hälsosynpunkt samt ur yttre miljösynpunkt.

– Vi har bra system för kemikaliehantering och instruktioner för hur miljöanpassade upphandlingar ska gå till. Vårt arbete styrs av lagkrav och villkor i miljödomen för Ringhals. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.

Viljan är god

– Det är inga problem med viljan bland ringhalsarna att arbeta mer miljövänligt, säger Hannah. Men många upphandlingar går snabbt och under de intensiva förhandlingsdagarna finns det sällan tid för att specificera vilka kemiska produkter som ska användas.

När kontraktet väl är skrivet kan det vara svårt att få entreprenörerna att ändra sina rutiner. De vill använda samma produkter som de brukar ha med sig och inte hämta ut något likvärdigt bland de 1100 produkterna som är registrerade på Ringhals förråd.

– Det jobbar vi vidare med för att hitta gemensamma lösningar. En idé är att listor på tillåtna produkter bifogas kontrakten, berättar Hannah.

Läs mer

Ringhals miljöarbete