Nyhet | 2012-08-02 | 14:00

Vittne till en svunnen tid

Vad har Ringhals betytt för Väröbygden? Vid ett vittnesseminarium berättades om Ringhals framväxt och betydelse för orten.

Anledningen till seminariet är det stundande 40-årsjubileet för Ringhals 2014 och att Vattenfalls kulturarvskommitté vill dokumentera kraftverkets historia. Den metod som användes vid tillfället – vittnesseminarium – innebar att ett antal personer berättade för publik och diskussionsledare medan två kameramän dokumenterade.

Vittnesseminarium

En tillbakablick
För att försättas 40 år tillbaka i tiden påmindes auditoriet om den enorma framtidstro som fanns i landet vid den här tiden. Vart tionde år fördubblades elförbrukningen och det fanns en plan att bygga 24 kärnkraftverk.

Samhället Bua var 1970 en idyll på västkusten med 2700 invånare, som bara fem år senare ökat till 4000. Någon oro för kärnkraft fanns inte. Istället bekymrade man sig för lukten från Värö Bruk.

De tuffa byggåren
Ett antal personer var inbjudna för att berätta om tiden från byggåren fram till 90-talet. De vittnen som intog scenen var närboende, dåvarande kommunalpolitiker, inflyttad arbetskraft och fler av dem som var med och byggde anläggningen eller jobbade på Ringhals under de första årtiondena.

Och lokalen fylldes av berättelser om bland annat hur det kändes att få sin barndoms vackra lekplats ersatt av missprydande betongbyggnader. Att många känt sig tvingade att sälja sin fastighet för att göra plats för kärnkraftsbygget. Hur det var att flytta från Norrland till en blåsig västkust. Hur det var att jobba på byggarbetsplatsen då kontakt med dem som fick flytta ur sina gårdar ingick i jobbet.

Ökade möjligheterna
Berättelserna om den första tiden följdes av skrönor kring byggåren som sedan avlöstes av vittnesmål om några av de positiva bidrag Ringhals gett till orten.

Förutom den stora inflyttningen – som till en början bidrog till en del problem, men som i dagsläget harmoniserats och bidrar till en levande ort – tyckte man att Ringhals bidragit till utökade försörjningsmöjligheter och en utbildningsmässig utveckling. Ringhals fick också beröm för sitt arbete med att måna om en god relation med det omgivande samhället.

Finast omdöme gav kanske Kaj Berntsson som var facklig ombudsman vid den tiden det begav sig. Enligt honom var Ringhals en arbetsplats där säkerhetsfrågorna fick ta stor plats och som blev en kunskapskälla och ett gott exempel för andra arbetsplatser i kommunen.

Läs mer
Ringhals historia