Nyhet | 2008-03-06 | 08:30

Volvo Personvagnar väljer Vattenfalls Miljövarudeklarerade Vattenel

Vattenfall och Volvo Personvagnar har tecknat ett samarbetsavtal som omfattar leverans av Miljövarudeklarerad Vattenel till Volvo Personvagnars anläggningar i Sverige.

Volvo Personvagnar har som mål att nå en klimatneutral produktion i Europa och avtalet med Vattenfall är ett tydligt steg i den riktningen.

Genom Miljövarudeklarerad Vattenel erhåller Volvo Personvagnar en elleverans med låga koldioxidutsläpp och får dessutom en fullständig redovisning av elleveransens exakta miljöpåverkan från ”ax till limpa”. Beräkningarna är baserade på uppgifter från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel.

- Vår målsättning är att använda förnyelsebar el i största möjliga utsträckning och Vattenel är det bästa av det som våra elleverantörer erbjuder i dagsläget. Avtalet är ett viktigt steg på vägen för att göra vår produktion klimatneutral, både avseende direkt och indirekt miljöpåverkan, säger Magnus Hellsten, vice vd för enheten Tillverkning på Volvo Personbilar.

Det nya avtalet täcker all el som har kontrakterats av Volvo Personvagnars inköpsavdelning. Med detta menas i praktiken att Vattenfall har sålt ett certifikat som garanterar att all el som levereras till Volvo Personvagnar har genererats genom vattenkraft.

För vidare information, kontakta:
Erik Sundström, Kommunikationschef Försäljning Norden, telefon: 08 7396131.