Nyhet | 2010-07-01 | 15:00

VPC rådgivare i det nordiska klimatsamarbetet

Vattenfall Power Consultant har fått i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att analysera samarbetet mellan de nordiska länderna ifråga om klimatprojekt i utvecklingsländerna.

Nordiska Ministerrådets samarbetskommitté beslutade hösten 2009 att analysera det nordiska samarbetet inom utsläppsrättshandel/utsläppskrediter (Clean Development Mechanism och Joint Implementation) och har valt Vattenfall Power Consultant i konkurrens med andra ledande nordiska konsultföretag för uppdraget. Arbetet ska vara klart i slutet av oktober och redovisas för de nordiska energi- och finansministrarna.

Johan Nylander, VPC
– Vår uppgift är att summera erfarenheterna, identifiera och analysera nya typer av projektfinansiering, samt analysera förutsättningarna för framtida samarbete mellan de nordiska länderna, säger Johan Nylander som tillsammans med kollegorna Erica Niemi och Rickard Frithiof arbetar med uppdraget. Vattenfall Power Consultant har sedan tidigare erfarenheter av klimatpolitiska projekt. Man har bland annat genomfört liknande uppdrag för Energimyndigheten.

– De mekanismer CDM och JI som idag finns för att minska utsläpp utanför det egna landets gränser men samtidigt tillgodoräkna sig utsläppen kommer sannolikt att kompletteras med nya mekanismer. En av huvudfrågorna är hur nordiska program och fonder ska kunna bidra till minskade utsläpp i utvecklingsländerna inom ramen för en kommande internationell klimatregim, säger Johan Nylander.

För mer information kontakta Johan Nylander
Vattenfall Management Consulting
mobiltelefon: +46 705872847
E-post: johan.nylander@vattenfall.com