Nyhet | 2011-05-03 | 14:56

WANO besöker Forsmark

Kylvattenkanalen framför Forsmark 1 och 2

Representanter från The World Association of Nuclear Operators, WANO, är på besök i Forsmark. Syftet är att förbereda inför den granskning av kärnkraftverket som är planerad att genomföras i slutet av året.

WANO är en världsomspännande organisation för erfarenhetsutbyte mellan kärnkraftverk. Cirka 440 kärnkraftverk i 36 länder är medlemmar. Organisationens mål är att genom erfarenhetsutbyte utveckla säkerheten vid världens kärnkraftverk.

I slutet av året är en WANO-granskning planerad att genomföras vid Forsmarks kärnkraftverk. Senast en WANO-granskning utfördes här var 2004. Granskningarna är frivilliga och beställda av kärnkraftverken själva.

Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kärnkraftverk och kärnkraftsorganisationer runt om i världen är viktiga när Forsmark planerar för framtiden. Externa internationella granskningar av kärnkraftverket äger därför rum med regelbundenhet.

Utöver WANO granskade IAEA, International Atomic Energy Agency, Forsmark 2008 med en uppföljning 2009.